Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Laureaci Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku.  (Małgorzata Góra)  2010-06-01

Co roku Małopolskie Kuratorium Oświaty organizuje konkursy przedmiotowe, które rangą odpowiadają olimpiadom organizowanym w szkołach ponadgimnazjalnych.

Celem tych konkursów jest: wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań i kompetencji, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania umiejętności, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Konkursy organizowane są trzyetapowo: etap szkolny; etap rejonowy i wojewódzki. Rozłożone są w czasie od października do marca.

       W etapie szkolnym uczestniczą wszyscy chętni uczniowie z całego województwa. Konkurencja jest duża, bo do etapu rejonowego przechodzi 800 osób z największą liczbą punktów jednak nie mniejszą niż 60%. Aby dostać się do etapu wojewódzkiego trzeba pokonać 600 rówieśników, i znaleźć się na liście finalistów. Tytuł finalisty otrzymuje 200 uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik ale nie mniejszy niż 70% punktów możliwych do zdobycia, wraz z tym tytułem otrzymuje się 10 dodatkowych punktów do wyniku egzaminu gimnazjalnego. Ostatni etap – wojewódzki wyłania Laureatów. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 40 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie wojewódzkim, jednak nie mniej niż 80% punktów możliwych do uzyskania.

Laureaci otrzymują ocenę celującą z danego przedmiotu, są zwolnieni z części egzaminu i uzyskują z niej maksymalną ilość punktów, mają również prawo wyboru dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej na terenie całej Polski.

       Droga do tytułu finalisty i laureata nie jest więc łatwa, wymaga dużego wkładu pracy, samozaparcia, wytrwałości a także pokonania stresu i równie dobrze przygotowanych rywali z innych szkół województwa. Jest to 2,5 roku ciężkiej pracy na lekcjach aby opanować podstawę programową z gimnazjum oraz wiele miesięcy poszerzania swojej wiedzy w obrębie tematu konkursu i zakresu wiedzy ponadgimnazjalnej na zajęciach pozalekcyjnych i w domu. Od uczestników wymagana jest też znajomość lektur, których samo zdobycie jest nie lada wyczynem.

A oto grupa uczniów naszego gimnazjum, która swoją pracą, zapałem i wytrwałością osiągnęła wymarzone tytuły finalisty i laureatów w konkursach przedmiotowych:

Jakub Ćwik uczeń klasy III a w bieżącym roku szkolnym otrzymał dwa tytuły laureata:

  • Laureat Małopolskiego Konkursu Historycznego dla Gimnazjalistów
  • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. (ten konkurs daje takie same uprawnienia jak konkursy przedmiotowe)

Kuba miał też osiągnięcia w poprzednich latach nauki. Już w klasie I był laureatem, a w klasie II finalistą Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” - opiekun Dorota Kwaśniak.

Paweł Jemioło - uczeń klasy 3a, w klasie drugiej otrzymał tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Biologicznego, w bieżącym roku szkolnym został laureatem Małopolskiego Konkursu Biologicznego oraz finalistą Małopolskiego Konkursu Chemicznego - opiekun Małgorzata Góra.

Tomasz Mika – uczeń klasy 3f, w klasie drugiej otrzymał tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, w bieżącym roku szkolnym został laureatem Małopolskiego Języka angielskiego - opiekun Katarzyna Rozwadowska.

Sonia Pająk - uczennica klasy 3a, w tym roku szkolnym otrzymała tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Biologicznego, oraz została laureatem Małopolskiego Konkursu Chemicznego - opiekun Małgorzata Góra.

Anna Topolska - uczennica klasy 3a, w klasie drugiej otrzymała tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Biologicznego, w bieżącym roku szkolnym została laureatem Małopolskiego Konkursu Biologicznego -opiekun Małgorzata Góra.

Maciej Topolski - uczeń klasy 3a został tegorocznym laureatem Małopolskiego Konkursu Chemicznego - opiekun Małgorzata Góra.

Anna Dziaduła uczennica klasy 3b w bieżącym roku szkolnym została finalistką Małopolskiego Konkursu Biologicznego - opiekun Małgorzata Góra.

Klaudia Habryło uczennica klasy 3a w bieżącym roku szkolnym została finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego - opiekun Urszula Biernat.

Monika Klecka uczennica klasy 3a, w klasie drugiej otrzymała tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Biologicznego, w bieżącym roku szkolnym została również finalistką Małopolskiego Konkursu Biologicznego - opiekun Małgorzata Góra.

Maria Szydłowska uczennica klasy 3f w bieżącym roku szkolnym została finalistką Małopolskiego Konkursu Biologicznego - opiekun Marta Kosała.

Gratulacje należą się zarówno laureatom jak i finalistom bo poziom konkursów był bardzo wysoki. Aby otrzymać tytuł tegorocznego laureata należało zdobyć z: biologii 94%, chemii 88,4% , historii 86,7% i języka angielskiego 80,6% możliwych punktów do zdobycia.

Od lewej: Sonia Pająk, Klaudia Habryło, Maciej Topolski, Monika Klecka, Jakub Ćwik, Maria Szydłowska Paweł Jemioło i Tomasz Mika. Na zdjęciu brakuje: Anny Dziaduły i Anny Topolskiej.

- Gratuluję Wam!(...) Słowa szacunku i uznania pragnę wyrazić także Waszym Pedagogom i Rodzicom, bez których Wasz sukces byłby niemożliwy. - mówił Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty do laureatów na uroczystych podsumowaniach konkursów przedmiotowych

Małgorzata Góra

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com