Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Ogłoszono przetarg na przebudowę dworca kolejowego Brzesko-Okocim  (bap)  2010-06-01

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie 27 maja br. ogłosiły przetarg na roboty budowlane przy kompleksowej przebudowie i modernizacji dworca Brzesko – Okocim.

Zakresu zamówienia:

   1. Budynek dworca:

  • roboty budowlane: wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem i obróbkami, przemurowanie kominów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termo renowacja budynku, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż podnośnika platformowego dla niepełnosprawnych, przebudowa: pomieszczeń ogólnodostępnych, kas biletowych, sanitariatów, klatek schodowych, kotłowni (paliwo gazowe), wymiana instalacji: wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, odgromowej.
  • Wykonanie: instalacji ppoż., DSO, SAP, informacji wizualnej, antywłamaniowej, TV przemysłowej, okablowania strukturalnego, telefonicznej, głośnikowej zapowiadawczej, sieci komputerowej i internetowej, monitoring.

    2. Urządzenia terenowe:

  • wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, budowa parkingu, wykonanie nowej nawierzchni chodników przyległych do budynku.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2010

Tak będzie się prezentował nowy budynek dworca

Elewacja od ul. Dworcowej

Elewacja od strony peronów

Podstawowa funkcja budynku – dworzec PKP – nie ulegnie zmianie. W obiekcie nadal znajdowały się będą pomieszczenia pełniące funkcję obsługi pasażerów oraz także: pomieszczenia Cargo, telekomunikacji kolejowej, monitoringu.

W pomieszczeniach Cargo będzie pracować ok. 2 do 3 osób; wydzielone zostały łazienki damska i męska oraz pomieszczenia socjalne.

Monitoring – ilość osób pracujących: 1, kompleks zaopatrzony w sanitariaty. Telekomunikacja kolejowa – pomieszczenie nie użytkowane na stałe, zostało pomniejszone o 50%.

W holu głównym wydzielono poczekalnię oraz pomieszczenie usług handlowych (kiosk).

W kasach biletowych będzie pracować jedna osoba; umieszczono tu także pomieszczenie socjalne oraz sanitariaty.

Obok kas znajduje się punkt medyczny obsługiwany przez 1 osobę.

Toalety publiczne umieszczono w pobliżu holu głównego; wydzielono toaletę damską, męską i dla osób niepełnosprawnych wraz z punktem dla matki i dziecka.

Wschodnia część budynku została wydzielona dla pomieszczeń miejskich takich jak:

  • świetlica i biblioteka, w których będą pracowały w sumie dwie osoby. Oba pomieszczenia zaopatrzone zostały w węzeł sanitarny i socjalny.

  • Przy klatce schodowej nadal będzie się znajdował zakład fryzjerski, w którym będzie pracować jedna osoba.

Budynek będzie ogrzewany poprzez projektowaną kotłownię gazową – poprzednia, węglowa, będzie zlikwidowana.

Na piętrze nadal będzie się znajdować przychodnia lekarska obsługiwana przez około 5 osób. (gabinet lekarski, stomatologiczny i pokój zabiegowy)

Łącznie przewiduje się, że budynku będzie pracować ok. 19 osób.

Parking oraz plac dojazdowy.

Projektowane jest 29 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych usytuowanych ok. 4m od budynku. Powierzchnia parkingu oraz placu dojazdowego wykonana jest z kostki brukowej.

Projekt wykonał: Zespół Projektowy AMD z Jaworzna.

Źródło: www.pkp.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com