Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Projekt „Certyfikowane kwalifikacje – Nowa szansa”  (bap)  2010-06-07


Wykorzystaj szansę na wyższe kwalifikacje

Pracujesz i chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Weź udział w projekcie ”Certyfikowane kwalifikacje - nowa szansa” i skorzystaj ze szkoleń współfinansowanych w 90 procentach przez Unię Europejską.

W ramach projektu odbywają się  szkolenia dla operatorów urządzeń technicznych (wózków widłowych, żurawi przeładunkowych – IŻ i IIŻ, suwnic – IS i IIS) i z zakresu obsługi na stacjach LPG (napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG).   

Kursy kończą się egzaminami przeprowadzanymi przed komisjami: MGPiPS i Urzędu Dozoru Technicznego (dla operatorów) lub Transportowego Dozoru Technicznego (obsługa na stacjach LPG).

- W szkoleniach mogą wziąć udział  osoby pracujące - zatrudnione w województwie małopolskim lub mieszkające na jego terenie - wyjaśnia Paweł Ptak, kierownik projektu. Zajęcia odbywają się po godzinach pracy. Najczęściej w pobliżu firm, w których zatrudnieni są uczestnicy.  

Szkolenia dofinansowywane są w 90 procentach z środków unijnych. Co ważne, koszty egzaminu i badań lekarskich wliczone są w koszty projektu. Pozostałą część wnoszą uczestnicy - są to kwoty od 55,00 zł do 90,84 zł - w zależności od rodzaju szkolenia.  

Projekt, realizowany w ramach działania Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 8. 1. 1., prowadzony jest przez Centrum Szkolenia Zawodowego „Imagine House” z siedzibą z Zgłobicach koło Tarnowa.  

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne: w siedzibie Centrum w Zgłobicach (ul. Krakowska 21, 33-113 Zgłobice), e-mail: szkolenia@imaginehouse.pl, tel. 14 6743 916.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com