Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

BITWY GRUNWALDZKIEJ 600-LECIE  (bap)  2010-06-12


"Kto nie zna historii i nie kocha jej ten tak, jakby nie miał ojca i matki."  

Ks. Piotr Skarga



PROGRAM:

godz.15.00- 16.00

  • przemarsz młodzieży w strojach historycznych z Rynku pod kolegiatę p.w. św. Wawrzyńca gdzie nastąpi poświęcenie tablicy upamiętniającej udział Białoniów z Więckowic w grunwaldzkim zwycięstwie i ufundowanie przez nich prebendy w wojnickim kościele,
  • dalszy ciąg  przemarszu do parku przy pałacu Dąmbskich,

 godz. 16.00 – 19.00

PIKNIK HISTORYCZNY (park), a na nim :

  • przedstawienie w wykonaniu młodzieży z  ZSPiG w  Wielkiej Wsi,
  • konkurs historyczny  przygotowany przez  ZSLiT w Wojniczu,
  • taniec średniowieczny w wykonaniu młodzieży z wojnickiego gimnazjum,
  • konkurs  na najciekawszy i najoryginalniejszy strój,
  • Brian Scott rozmawia z dziećmi o Wojniczu, rycerzach i Grunwaldzie,
  • Grunwald z przymrużeniem oka – występ kabaretu IPN,
  • pokazy walk rycerskich, bicie monet,  występy zespołów muzycznych i wiele innych atrakcji . 

 


BITWY GRUNWALDZKIEJ 600-LECIE

Zbliża się 600 rocznica zwycięskiej bitwy Polaków na polach Grunwaldu. Zwycięstwo to zawsze w naszych dziejach niosło nadzieję na lepszą przyszłość, było dumą rodzącą poczucie więzi narodowej. Uczestnicy bitwy zrobili wiele, aby pamięć o niej utrwalić. Król polecił zdobyczne chorągwie wywiesić w katedrze wawelskiej. Upamiętniało je także rycerstwo polskie. Dziękując Bogu za odniesione zwycięstwo rycerze z Więckowic- Białonie herbu Rawicz- utworzyli w kościele wojnickim prebendę pod wezwaniem Rozesłania Apostołów. Bitwa bowiem miała miejsce w dzień upamiętniający rozesłanie świętych uczniów Chrystusa na cały świat. Uczestnikiem bitwy grunwaldzkiej z pewnością  był Mściwoj Białoń z Więckowic, który w latach 1401-1423 pełnił urząd burgrabiego krakowskiego i choćby z tej racji musiał być blisko króla w czasie tak ważnego wydarzenia. Ale można dopatrywać się przy jego boku także synów Dziersława Białonia z Więkowic        ( późniejszego fundatora kościoła w Olszynach) i Krystyna Białonia z Kazimierzy Wielkiej. Mściwoj, właściciel wsi Więckowice, Rudka ,Grabno, Sukmanie, Olszyny, Roztoka i Dąbrówka, zachowywał się tak, jak Leliwici z Tarnowa, którzy jako uczestnicy bitwy grunwaldzkiej także ufundowali prebendę Rozesłania Apostołów przy kolegiacie tarnowskiej. W 1465 r., gdy król Kazimierz Jagiellończyk na prośbę Jana z Pniowa ówczesnego proboszcza wojnickiego, tworzył podwaliny pod kolegiatę wojnicką, za zgodą potomków fundatora prebendę grunwaldzką przekształcono w prałaturę kustosza. Aż do rozwiązania w 1786 r. kapituły wojnickiej prawo patronatu kustodii sprawowali kolejni dziedzice Więckowic, a prałat 15 lipca odprawiał uroczyste nabożeństwo za dusze fundatorów.

Dziś, gdy zbliża się 600 lecie grunwaldzkiego zwycięstwa, nawiązując do wielkiej patriotycznej manifestacji sprzed 100 lat jaką  było odsłonięcie w Krakowie  pomnika króla Jagiełły, a w Tarnowie tablicy upamiętniającej leliwicką fundację, postanowiono podobną tablicę przypominającą fundację Białoniów z Więckowic umieścić na kolegiacie. Pomysł wyszedł od prof. dr. hab. Józefa Szymańskiego, a jego realizacji podjęli się nauczyciele uczący w szkołach miasta i gminy Wojnicza. Mamy nadzieję, że umieszczenie na  kolegiacie tablicy, jak i zorganizowanie  pikniku historycznego w 600- lecie bitwy  pod Grunwaldem przyczyni się nie tylko do poszerzenia wiedzy o grunwaldzkim zwycięstwie, ale również do umocnienia poczucia wspólnoty i więzi z małą ojczyzną. 

 

                                            Organizatorzy uroczystości


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com