Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Dziennik elektroniczny zamiast tradycyjnego dziennika.  (Stanisław Olczak)  2010-06-21

W Publicznym Gimnazjum przy Zespole Szkół w Bielczy w roku szkolnym 2010/11 zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny zamiast tradycyjnego dziennika.


Nauczyciel do sali lekcyjnej będzie przychodził bez tradycyjnego dziennika lekcyjnego, tylko z kluczem w celu otwarcia Sali lekcyjnej. Na biurku natomiast czeka komputer , gdzie nauczyciel po zalogowaniu się podczas lekcji /nie przerwy/wykorzystując interfejs lekcyjny ma podpowiedź, że ma prowadzić zajęcie z określonego przedmiotu i w określonej klasie, oraz będzie prowadzony intuicyjnie przez moduły:


1. Rozpocznij lekcję – jest proponowany temat lekcji zgodnie z rozkładem materiału lub istnieje możliwość wpisania dowolnego tematu
2. Sprawdź obecność – klikając zaznacza nieobecność ucznia /on-line: rodzic już może sprawdzić czy jego syn/córka/ jest obecny na zajęciach
3. Poprzednie tematy
4. Dyżurni
5. Dodaj oceny – widać oceny wraz z datą ich wystawienia i kategorią /np. sprawdzian, odpowiedź ustna, itp./ oraz średnią ocen.
6. Dodaj oceny seryjnie
7. Kategorie ocen
8. Przeglądaj nieobecności – widać ilość opuszczonych lekcji z danego przedmiotu oraz daty i usprawiedliwienia
9. Zachowanie

Uczeń ma dostęp do ocen i może kontrolować, czy nauczyciel nie pomylił się wpisując mu ocenę.


Rodzic ma dostęp do e-dziennika i na bieżąco może kontrolować postępy w nauce swoich dzieci jak i frekwencję. W przypadku gdy rodzic ma więcej niż jedno dziecko w szkole to musi logować się indywidualnie na konto każdego dziecka; jest to podyktowane zabezpieczeniem przed wyciekiem poufnych informacji.
 

Nadmieniam, że e-dziennik wprowadzamy jako pierwsi na terenie Gminy Borzęcin /być może i powiatu/, mając wymaganą na to zgodę organu prowadzącego.

Do e-dziennika przygotowywaliśmy się przez okres 2 lat. Początkowo dane z lekcji wprowadzane były poprzez skanowanie odpowiednich kart. W bieżącym roku szkolnym w kasach gimnazjalnych prowadziliśmy e-dziennik komputerowo i równocześnie tradycyjnie. Nabyliśmy praktykę do obsługi e-dziennika i spokojnie możemy pracować tylko na elektronicznym dzienniku. Nie możemy pozwolić sobie na wprowadzenie e-dziennika w klasach szkoły podstawowej, mimo przygotowania merytorycznego, gdyż wiąże się to z dodatkowymi środkami finansowymi.

Adres internetowy naszej szkoły: http://bielcza.edupage.org/

 

W celu bliższych informacji jesteśmy do dyspozycji.

 

Mgr inż. Stanisław Olczak

Z-ca Dyrektora

Zespół Szkół w Bielczy

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com