Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W SZKOLE  (ASz)  2010-06-26

W okresie od 7 kwietnia do 16 czerwca 2010 r., dziesięć nauczycielek ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Mokrzyskach  uczestniczyło  w szkoleniu w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”, zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy.

 

Kurs komputerowy został specjalnie dostosowany do potrzeb nauczycieli, był całkowicie bezpłatny i obejmował 80 godzin ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć uczestnicy kursu uczyli się jak wykorzystać komputer, Internet oraz multimedia w pracy dydaktycznej.

Chętni nauczyciele mogli zdecydować się na potwierdzenie swoich umiejętności komputerowych, przystępując do zewnętrznego egzaminu certyfikującego ECDL.

Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne, w szkolnej pracowni. Ponadto, biorący udział w projekcie otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne i papiernicze, wspomagające szkolenie. Kurs przebiegał  w bardzo życzliwej atmosferze, był znakomitą okazją do uzupełnienia wiedzy z zakresu technologii informacyjnej. Każdy moduł, na którym pracowały uczestniczki kursu, kończył się zadaniem zaliczeniowym, natomiast warunkiem  ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia było wykonanie edukacyjnej prezentacji multimedialnej na dowolny temat, ze wskazaniem na tematykę związaną z nauczanym przedmiotem.

 
23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie kursu, połączone z wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Prowadzący zajęcia trener, Pan Czesław Żurek oraz Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Szkoleniowego Pani Stanisława Klimczak, podsumowali przedsięwzięcie, przybliżyli gościom ideę szkolenia, a następnie wręczyli biorącym udział  w kursie potwierdzenie jego ukończenia, oraz podziękowanie Władzom Gminy za współpracę. Podczas spotkania trener prezentował efekty pracy kursantek, w postaci krótkich reportażowych filmików oraz prezentacji zaliczeniowych.

Zdobyta podczas szkolenia wiedza będzie znakomitym uzupełnieniem warsztatu pracy nauczyciela oraz inspiracją do indywidualnego zgłębiania tematyki, która najbardziej zainteresowała biorące udział w kursie. Nowe umiejętności przyczynią się do zwiększenia efektywności pracy  z uczniami oraz twórczego wykorzystania dobrodziejstwa technologii informacyjnej w procesie dydaktyczno – wychowawczym i samokształceniu.
 
Tekst: Ania F. Sz.
Zdjęcia: Ala P.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com