Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nie mają siły przebicia w Radzie Miejskiej ?  (bap)  2010-07-19

W roku 2005 Zarząd Osiedla Kopaliny-Jagiełły miał opracowaną koncepcję zagospodarowania terenów znajdujących się pomiędzy osiedlami Jagiełły i Ogrodową. Intencją Zarządu było stworzenie międzyosiedlowego parku rekreacji. Park miałby być wkładem społeczności miasta a zarazem pomnikiem upamiętniającym 600 – letnią rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Według autorów pomysłu, otwarcie mogłoby nastąpić w dniu 15 lipca 2010 r.
 
A oto fragment protokołu z obrad Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 16 lutego 2005 r.  dotyczący tego tematu:
 
"Radny Edward Knaga złożył pisemne następujące interpelacje :

1. Dotyczy przyjęcia przez Radę Miejską uchwały o wprowadzeniu w planie wieloletnim zadania pod nazwą „Międzyosiedlowy Park Rekreacji i Wypoczynku” wg przedłożonego przez Zarząd Osiedla Kopaliny – Jagiełły projektu – koncepcji powyższego zadania.
Wnioskujący Zarząd Osiedla Kopaliny – Jagiełły na poparcie składanej interpelacji, argumentując cel przedsięwzięcia wnosimy o :
1/ realizację sprzed 15 lat postulatu mieszkańców Osiedla Władysława Jagiełły o lokalizację i wykonawstwo parku wypoczynkowego, tym bardziej, że w chwili obecnej służył on będzie społeczeństwu miasta, a w szczególności dwóm społecznościom osiedlowym, w którego bezpośrednim obrębie zamieszkuje ponad 1700 rodzin;
2/ przyczyni się do ekologicznego oddziaływania na środowisko;
3/ umożliwi poszerzenie bazy rekreacyjno – sportowej dostępnej szerokiej rzeszy młodzieży szkolnej i pozaszkolnej;
4/ park winien być wkładem społeczności miasta a zarazem pomnikiem upamiętniającym 600 – letnią rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Otwarcie jego powinno nastąpić w dniu 15 lipca 2010 roku ( okres 5 lat stanowiłby czas realizacji przedsięwzięcia);
5/ Zarząd Osiedla Kopaliny – Jagiełły wspólnie z Zarządem Osiedla Ogrodowa powoła stowarzyszenie mające na celu realizację przyjętej uchwały (najlepiej działałoby ono pod patronatem Rady Miejskiej);
Wnioskodawca liczy, że intencyjną uchwałę w/w temacie podejmie Wysoka Rada w pierwszym półroczu 2005 roku.
 
Pan Burmistrz Brzeska Jan Musiał udzielił odpowiedzi radnym.
Jeśli chodzi o postulat związany z zagospodarowaniem placu na Osiedlu Kopaliny – Jagiełły – pomysł godny uwagi. Problem największy związany jest z wykupem działki, który będzie niemało kosztował i będzie trwał w czasie . Sądzi, że prawdopodobnie wejdzie nowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie będziemy debatować nad nowymi planami i wówczas będziemy mieć na uwadze aby te tereny odpowiednio przekwalifikować." (brzesko.pl)

 
Niestety, na tym się skończyło. Minęło ponad 5 lat. Parę miesięcy temu  pomiędzy osiedlami Ogrodowa i Jagiełły uruchomiono parking
(czytaj -->>), na którym mieszkańcy nie za bardzo chcą parkować, bo jak piszą internauci "leży pomiędzy osiedlami i brak nad nim nadzoru".
 
Dla tych, którzy nie zaglądają do zakładki "Historia", przypomnę jak Brzesko świętowało 500-lecie bitwy grunwaldzkiej.

Obchody 500 lecia Bitwy pod Grunwaldem (1410 - 1910 r.)

15 lipca 1910 r., pięćset lat po historycznym zwycięstwie wojsk polsko-litewskich nad zakonem krzyżackim w bitwie pod Grunwaldem, Polska znajdowała się pod zaborami. Mimo to na terenie Galicji zorganizowano wiele uroczystości grunwaldzkich. Obchody zapoczątkował Zlot Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie.

Brzeskie władze miejskie poparły inicjatywę zwołania zlotu, udzielając 100 koronowej subwencji dla Gniazda (TG "Sokół") w Brzesku. 31 sierpnia 1910 roku, czyli już po zlocie, brzeska reprezentacja miejska postanowiła uczestniczyć in corpore w lokalnych uroczystościach grunwaldzkich (Kroniki J. Burlikowskiego, t.III).

Brzeskie uroczystości grunwaldzkie odbyły się 4 września 1910 r. W tym dniu odbyła się uroczysta msza św., w czasie której poświęcono tablicę upamiętniającą 500-tną rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Ulicami miasta przeszedł pochód z udziałem między innymi mieszkańców miasta, władz miejskich, członków TG "Sokół" i orkiestry Browaru. Pochód przemaszerował  dzisiejszą ul. Kościuszki od kościoła do budynku "Sokoła" (późniejsze kino “Bałtyk") gdzie wmurowano tablicę pamiątkową w frontową ścianę budynku.

W czasie tej uroczystości nieznany fotograf wykonał zbiorowe zdjęcie uczestników manifestacji. (zdjęcie pochodzi z arch. Marka Sukiennika). Można zobaczyć na nim twarze ponad 100 osób - urzędników, członków TG "Sokół", orkiestry Browaru oraz wiele innych mieszkańców Brzeska (proszę zwrócić uwagę na dobrze ubranego chłopca, ale bez butów - lewy dolny narożnik zdjecia). Mimo, że w trakcie robienia zdjęcia padał deszcz, jest ono doskonałej jakości i wielu z Was może rozpoznać na nim swoich pradziadków i dziadków. Zdjęcie na pewno nie było zrobione przypadkowo. Na początku XX wieku grupowe zdjęcia wykonywane przy użyciu modnego wówczas medium - aparatu fotograficznego - były bardzo popularne. Wygląda na to, że i brzeszczanie zafundowali sobie jedno z nich.

Uwaga: Zdjęcie może być niewidoczne w przeglądarce FireFox.


Opracował:
Zb. Stós

styczeń, 2005 r.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com