Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Czyżby nowy zabytek?  (bap)  2010-09-09

Wygląda na to, że bez specjalnego rozgłosu Brzesko doczekało się wpisania do rejestru zabytków cmentarza parafialnego. Taki wpis na mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z dnia 16 kwietnia 2009 r. Nr 151, poz. 1220) powoduje, że bez zgody konserwatora zabytków na takim obiekcie nie można prowadzić żadnych prac.

    Wkrótce minie miesiąc, jak na cmentarzu parafialnym wichura złamała drzewo, które upadając uszkodziło kilka nagrobków i  nadal spoczywa w miejscu swojego kontaktu z ziemią. Ponieważ ustawodawca w art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody przewidział, że zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków, zapewne gospodarz tego miejsca zwrócił się do stosownych władz o wydanie odpowiedniego zezwolenia, aby móc uprzątnąć resztki drzewa i naprawić powstałe szkody. Wiadomo, że w takiej sytuacji oczekiwanie na zgodę musi nabrać „mocy urzędowej”, a to trwa.

 
Grób wielce zasłużonego dla naszego miasta dr. Brzeskiego

    A może po prostu to nie wpis do rejestru zabytków powoduje zwłokę w uprzątnięciu zwalonego drzewa, tylko gospodarz terenu nie jest tym specjalnie zainteresowany, lub istnieje jeszcze i taka możliwość, że cmentarz parafialny (wbrew nazwie)… nie ma gospodarza.

    Bez względu jednak na to, jak przedstawia się sprawa administrowania tym miejscem pochówku, pozostaje mieć nadzieję, że uda się ten problem pozytywnie załatwić jeszcze przed 1 listopada bieżącego roku.

(czytelnik)


Od Redakcji: Przed opublikowaniem tego tekstu redakcja zasięgnęła opinii brzeszczan i wygląda na to, że jednak cmentarz ma gospodarza. Mieszkańcy wyrażali nadzieję, że tenże gospodarz choć raz wybierze się na spacer w kierunku zachodnim miasta.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com