Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Prywatyzacja stacji oceny buhajów.  (bap)  2010-09-25

Zgodnie z opublikowaną przez Ministra Skarbu Państwa „Koncepcją prywatyzacji spółek rolno-spożywczych” do preferencyjnego nabycia udziałów Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem uprawnieni są producenci rolni (gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorstwa rolne itp.) współpracujący ze Spółką w okresie 24 miesięcy przed zamieszczeniem przez Ministra Skarbu Państwa ogłoszenia w prasie o wystąpieniu z ofertą zbycia udziałów na rzecz osób uprawnionych (współpraca może odbywać się również za pośrednictwem inseminatorów świadczących usługi materiałem zarodowym nabytym od Spółki).

W związku z uruchomieniem procesu prywatyzacji i zgodnie z harmonogramem projektu prywatyzacyjnego, ogłoszenie przez Ministra Skarbu Państwa oferty zbycia udziałów osobom uprawnionym ma się ukazać 5 lipca 2010 r.

Preferencje w nabyciu udziałów przez producentów rolnych i pracowników polegają na przyznaniu im pierwszeństwa w nabyciu udziałów po cenie wynikającej z oszacowania wartości udziału, tj. po cenie rekomendowanej przez firmę doradczą sporządzającą wycenę na zlecenie Ministra Skarbu Państwa.

Listy uprawnionych producentów rolnych i pracowników do nabycia udziałów MCB Sp. z o.o. W Krasnem (udziałów 309.770, wartość nominalna: 50,00 zł.) - w skład której wchodzi także Stacja Oceny Buhajów w Brzesku Ośrodek Hodowli i Rozrodu Królików w Brzesku - wyłożone będą w siedzibie Spółki oraz w jej terenowych komórkach organizacyjnych.

Informacje o profilach poszczególnych Spółek, adresy oraz osoby upoważnione do kontaktów z Uprawnionymi zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach i oddziałach, zakładach, przedstawicielstwach, filiach, stacjach Spółek  od dnia następnego po dniu ukazania się Ogłoszenia.


Niżej wymienione osoby są również osobami właściwymi w sprawie weryfikacji list Uprawnionych oraz danych osób znajdujących się na tych listach.
1. (...)
2. (...)
3. Stacja Oceny Buhajów w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Jodłowska 1, osoba upoważniona: Elżbieta Błąkała, tel. kom. 609 692 510
...

Źródło: Małopolskie Centrum Biotechniki

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com