Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jakie działania zostały podjęte po ostatnich powodziach na rzecz ograniczenia zagrożeń powodziowych   (Zb. Stós)  2010-09-27

Jakie działania zostały podjęte po ostatnich powodziach
 na rzecz ograniczenia zagrożeń powodziowych?

O pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na tytułowe pytanie zwróciłem się do Adama Kwaśniaka, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich przy Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Z informacji jakie udało mi się uzyskać wynika, że straty poniesione w wyniku powodzi w maju i czerwcu b.r. na urządzeniach administrowanych przez MZMiUW (Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) w Krakowie zostały zinwentaryzowane na 700 mln zł, z czego 16.4 mln zł. (2%) na terenie powiatu brzeskiego.

W celu usunięcia najpilniejszych szkód Wojewoda Małopolski przydzielił w dwóch transzach 80 mln zł z rezerwy budżetu państwa, z czego 19.9 mln zł (25%)  przypadło na usuwanie szkód na terenie powiatu brzeskiego.

Na co poszły te pieniądze?

W ramach pierwszej transzy wykonano prace polegające głównie na doraźnym zabezpieczeniu powstałych wyrw wałach powodziowych

  • zabezpieczenie wyrwy w prawym wale przeciwpowodziowym w msc. Kwików, gm. Szczurowa (2 370 251 zł.)
  • zabudowa wyrwy w wale przeciwpowodziowym w Kwikowie, wraz budową drogi tymczasowej (transport sprzętu i materiałów) – 5 411 613 zł.
  • zabezpieczenie wyrwy w prawym wale przeciwpowodziowym w msc. Bielcza, gm. Borzęcin 2 023 414 zł.
  • zabudowa wyrwy w wale przeciwpowodziowym w Borzecinie 281 098 zł.
  • udrożnienie rzeki Uszwicy w Brzesku, Jadowniki 30 744 zł.

Ponadto wykonano niezbędne ekspertyzy ekspertyzy dla wałów Uszwicy w msc. Kwików, Książe Kopacze, Włoszyn, gm. Szczurowa i msc. Bielcza gm. Borzecin.  

Druga transza środków została przeznaczona na odbudowę powstałych wyrw wałach powodziowych jak i najpilniejsze roboty na ciekach i urządzeniach należących do MZMiUW.

W chwili obecnej do MZMiUW w Krakowie jest na etapie ogłaszania przetargów na te prace budowle.

Planuje się dalszą likwidacje powstałych szkód. MZMiUW ma nadzieje pozyskać dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektów na kwotę 37 mln zł., w tym dla powiatu brzeskiego na kwotę 26.5 mln zł.

Pieniądze te przeznaczone będą na następujące zadania: Likwidacja przesiąków, wyrównanie korony wału, osuwiska na prawym i lewym wale Uszwicy i Uszewki.

Przygotowywane są też wnioski na realizacje zadań z zakresu usuwania szkód powodziowych w latach 2010-2011. Wartość tych zadań w powiecie brzeskim szacuje się na 490 000 zł.

W opracowywanym Rządowym Programie Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły umieszczone zostały 3 zbiorniki retencyjne: Uszew na potoku Leksandrówka, Gosprzydowa i Brzesko Okocim na Uszwicy.

***

     W oddzielnym piśmie krakowski MZMiUW informuje także o tym, że w lutym 2010 r. na zlecenie MZMiUW opracowało Koncepcję pn „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy”.

Opracowana Koncepcja przedstawia propozycję działań technicznych i nietechnicznych mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy w tym:

  • wdrażanie środków prewencji przeciwpowodziowej poprzez budowę osłony hydrometeorologicznej (system zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji),  wdrożeniu dobrych praktyk w zabudowie, tworzenie map zagrożenia        i ryzyka powodziowego.
  • zwiększenie przepustowości koryta rzeki na wybranych odcinkach przez oczyszczenie   i regulacje koryta rzeki, budowę i modernizacje obwałowań.
  • budowie suchych zbiorników przeciwpowodziowych (Lipnica Murowana, Gosprzydowa, Okocim).

Wg wykonawcy koncepcji szacunkowe koszty realizacji proponowanych inwestycji w tym m.in koszty budowy w/w  zbiorników, modernizacja obwałowań na terenie m. Borzecin Górny i Bielczy, wynoszą 123 mln zł.

Uważny czytelnik dostrzeże od razu, że podałem dwie różne lokalizacje zbiorników retencyjnych. Niestety tak to wynika z dwóch pism jakie otrzymałem mimo, że oba pochodzą od tej samej instytucji. Mam nadzieję, że wkrótce uda mi sie wyjaśnić te różnice o czym nie omieszkam powiadomić czytelników.

Według Planu Małej Retencji, przyjętego w 2004 roku, Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w budżecie na rok 2010 przewidziano środki na przygotowanie do realizacji zbiorników retencyjnych w Grodnie, Skrzyszów i Joniny. Budowa kolejnych zbiorników ujętych w Programie nastąpi dopiero po roku 2014.

 

Zbiorniki retencyjne na Uszwicy muszą powstać. Pytanie jest tylko czy uda się je wybudować przed następną wielką wodą ?

 

Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com