Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jubileusz 20 lecia Publicznego Przedszkola Parafialnego w Mokrzyskach.  (Beata Wolny i Ewa Tomana)  2010-10-01

25  września 2010 roku - to niecodzienna data, piękny dzień obchodów  20 - lecia powstania Publicznego Przedszkola Parafialnego p.w. Bł Karoliny Kózka w Mokrzyskach.

 

    Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Jeża.

 

Przed mszą, wszystkich przybyłych powitał w Kościele obecny Proboszcz Ks. mgr Jan Panek, który we współpracy z dyrektorem przedszkola czuwał nad przebiegiem uroczystości. Podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę i funkcjonowanie w obecnym kształcie Publicznego Przedszkola Parafialnego. Słowa uznania i podziękowania skierował pod adresem p. dyrektor Ewy Tomana, która od 15 lat pełni funkcję dyrektora. Ks. Proboszcz poinformował że złożył wniosek do Burmistrza Brzeska o przyznanie p. dyrektor (rodowitej Brzeszczance) medalu 625 lecia Miasta Brzeska.

 

Na zakończenie liturgii głos zabrał były proboszcz Ks. Kanonik Marian Wal , który podzielił się radością z obchodzonego jubileuszu wspomniał trudne początki powstawania przedszkola w roku 1990.

 

Na koniec słowa podziękowania do koncelebrujących kapłanów: Ks Biskupa, poprzedniego i obecnego proboszcza skierowała p. Ewa Chmielarz Radna Miejska.

 

 

Po nabożeństwie wszyscy goście udali sie do budynku przedszkola, gdzie powitani zostali przez dyrektora i  uczniów - "Krakowiaków" ( absolwentów)  i zaproszeni na wspólne świętowanie.

 

....... Nasuwają się tu piękne słowa, które są dla mnie drogowskazem  wytyczającym kierunek naszej pracy.... (  mówiła p. dyrektor Ewa Tomana  na początku swojego przemówienia : " SZACUNEK  WOBEC PRZESZŁOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ NADAJĄ ŻYCIU WŁAŚCIWY KIERUNEK ..."

 ...mam właśnie na uwadze to co już za nami, a dbać musimy o to co  wypracowaliśmy przez te wspaniałe 20 lat aby dalej owocowała nasza praca  w kształtowaniu rozwoju najmłodszego pokolenia wsi Mokrzyska - mówiła dalej.....

 

Pani Dyrektor powitała przybyłych zaproszonych gości: Ks. Biskupa dr Andrzeja Jeża, byłego proboszcza ks. Mariana Wala, proboszcza Parafii Szczepanów - ks. Dziekana Władysława Pasiuta, ks. Profesora Józefa Stala, W-ce Dziekana ( z Podgórskiej Woli )- ks. Jerzego Borczewskiego, obecnego proboszcza ks. Jana Panka, przedstawiciela  Małopolskiego  Kuratorium Kraków - Delegatura Tarnów:starszego wizytatora p.Jolantę Hołubińsko-Kalinowską, Burmistrza Brzeska - Grzegorza Wawrykę, przewodniczącego Rady Miasta Brzeska p. Krzysztofa Ojczyka, W-ce Starostę Brzeska p. Stanisława Pacurę, Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu p. Józefa Cierniaka, Radnych Mokrzyski: p. Ewę Chmielarz oraz p. Marka Adamczyka, byłą sołtys p. Stefanię Bryła i obecnego sołtysa p. Marka Kośmidra. W uroczystości uczestniczyli też  członkowie Komisji Oświaty Kultury i Sportu p. Maria Kucia, p. Maria Kądziołka z Przewodniczącym na czele  p. Józefem Kubasem.

 

Pani dyrektor serdecznie powitała  przybyłe siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek z Rodziny Maryji w osobie Matki Prowincjalnej s. Lucyny Rąpała z Krakowa i byłej  dyrektorki przedszkola s. Małgorzaty Kapłon, doradcę metodycznego SCE w Tarnowie p. G. Skrzekucką, panie dyrektorki  z przedszkoli Gminy Brzesko, wice dyrektora szkoły w Mokrzyskach p. A. Hebdę oraz byłych pracowników (nauczycieli: p. B. Kośmider, p. J. Król p. C. Ręczak, pracowników obsługi: p. K. Lechowicz  )

 

Na jubileusz przybyli mieszkańcy wsi Mokrzyska zaprzyjaźnieni z przedszkolem: p. M. Góra, p. J. Migdał państwo: Kobyłeccy, Wolakowie , Trąbowie, Pasierbowie, Bełżkowie, Chmielarzowie, Zacharowie, Szubowie, oraz Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola (p. Cisak, p. Kuras, p. Budyś, p. Rudnik, p. Piętak, p. Mikulska, p. Włudyka, p. Wolsza, p. Kułaga, p. Lechowicz, p. Sobol, p. Czosnek, p. Franczyk, p. Mamica.

 

Przybyli absolwenci przedszkola min. K. Trąba, T. Biedak, K. Bryła, E. Pagacz , K. Kazek, K. Wojciechowski, R. Zachara, K. Czosnek, J. Niedojadło (którym wręczono pamiątkowe oznaki "Absolwent 2010 ")

 

W trakcie uroczystości na ręce pani Dyrektor zostały złożone gratulacje od: Pana Posła Jana Musiała, Kuratorium Oświaty w Krakowie, SCE  w Tarnowie, Burmistrza Miasta Brzeska, Starostwa Powiat, Sołtysa wsi Mokrzyska, sióstr zakonnych oraz dyrektorek przedszkoli.

 

Dyrektor przedszkola p. Ewa Tomana wręczyła z okazji Jubileuszu nagrody dyrektora swoim pracownikom, a szczególnie podziękowała (p. Krystynie Biedak, p. Krystynie Kubali i p. Halinie Palej) za 20 lat pracy w tej placówce .

 

Słowa wdzięczności skierowała również w stronę Rodziców i Sponorów za zaangażowanie się w życie przedszkola, wspólpracę i ofiarność .

 

Swoje wystapienie p. Dyrektor zakończyła  wierszem Wandy Chotomskiej :

 

.....Kiedy śpiewa dziecko - śpiewa cały świat
     Kiedy tańczy dziecko - tańczy cały świat
     Dajmy dzieciom słońce- żeby łez nie było,
     Dajmy dzieciom słońce - dajmy dzieciom miłość
     Dajmy dzieciom słońce- całe słońce z nieba
     Żeby mogły tańczyć- żeby mogły śpiewać .....

 


 

Uroczystość uświetniły: tańce absolwentów przedszkola obecnych uczniów  Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach pod kierunkiem p. R. Głuszak, przedstawienie dzieci przedszkolnych pt. "Wierzę w świętych obcowanie" przygotowane przez nauczycielki: p. K. Biedak i p. B. Wolny i występy grupy młodzieżowej przy Parafii Mokrzyska "JP II".

Po występach goście mogli zwiedzić przedszkole: zapoznać się z wystawą   zdjęć, dyplomów z lat działalności.

 

Wiele wspomnień ożyło podczas przeglądania pożółkłych już kart kronik przedszkolnych. Wiele osób wpisem do kroniki zaznaczyło swoją obecność w tym dniu. Po części oficjalnej i występach wszyscy zaproszeni udali się  na wspólny poczęstunek .

 

Beata Wolny i Ewa Tomana

 

 


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com