Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wolontariusze z Publicznego Gimnazjum Nr 1   (bap)  2010-10-26

Udział Szkolnego Koła Wolontariuszy działającego w Publicznym Gimnazjum Nr 1
im. Królowej Jadwigi w Brzesku w prezentacjach rejonowych Małopolskiego Projektu
"MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA"
 
21.10.2010r wolontariusze zostali zaproszeni do  prezentacji  projektu "IDZIEMY RAZEM" realizowanego w ramach IV edycji Małopolskiego Projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. Zaproszenie do udziału w prezentacjach rejonowych w Tarnowie jest dla wolontariuszy dużym wyróżnieniem, gdyż na 52 szkoły do prezentacji poproszono 24 zespoły. Z tego wyłonionych zostanie 5 szkół, które wezmą udział w prezentacjach wojewódzkich.

22.10.2010r wolontariusze wzięli udział w podsumowaniu etapu rejonowego. Były przemówienia, podziękowania, gratulacje. Młodzi ludzie otrzymali dyplom dla szkoły, pana dyrektora, opiekunów Szkolnego Koła Wolontariuszy oraz upominki dla wolontariuszy zaangażowanych w realizację działań IV edycji projektu.

Projekt ten jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Projekt ten jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Dotychczas zrealizowane od 2007 roku trzy edycje Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło 8333 uczniów z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski, pokazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi - musi jednak być inspirowana do tych działań przez nauczycieli - opiekunów.

Projekt Mieć wyobraźnię miłosierdzia jest działaniem skierowanym w roku 2010, tak jak w poprzednim, do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników Projektu. Projekt ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu.

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariuszy działającego w PG Nr1 biorą udział w w/w projekcie już po raz czwarty. W roku szkolnym 2006/2007 wzięli udział w I edycji Małopolskiego Projektu przygotowującego uczniów gimnazjów do niesienia pomocy potrzebującym i zostali laureatami projektu wojewódzkiego. W roku szkolnym 2007/2008 również wzięli udział w konkursie i  projekt „JESTEM Z TOBĄ” otrzymał wyróżnienie.

W ubiegłym roku szkolnym ich kolejny projekt „JESTEŚMY BY POMAGAĆ” otrzymał wyróżnienie.

Od lutego 2010r wolontariusze realizowali działania w ramach IV edycji projektu, który nosi nazwę "IDZIEMY RAZEM". Nazwa prezentowanego projektu "IDZIEMY RAZEM" to fragment znanej pieśni pielgrzymkowej:

"Idziemy razem trzymając się za ręce.

 Jak wielu ludzi co dzień mija nas.

 Nie widząc innych , zaślepieni w sobie

 Spójrzcie na bliźnich , już najwyższy czas"

Młodzi wolontariusze wyznają dewizę: idziemy razem, trzymamy się za ręce, chcemy jak najlepiej wykorzystać dany nam czas  i z miłością spojrzeć na innych wiedząc, że;

"Często nie można całkowicie zaradzić problemom

Najbiedniejszych ludzi , ale jeśli jest się z nimi

I jest się dla nich i jeśli cokolwiek

Dla nich się robi , to już jest coś"

Jak wygląda owo "coś" w wykonaniu wolontariuszy?

I .Kolegów z Domu Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny

II. Niepełnosprawnego kolegi Krzysia

III. Chorych dzieci

IV. Małych pacjentów szpitali tarnowskich

V. Poszkodowanych w powodzi majowej

VI. Potrzebujących pomocy materialnej

VI. Akcji  informacyjnej  propagującej  idee wolontariatu

Większość  działań jest kontynuacją wcześniejszych  poczynań wolontariuszy.

Jak realizowane są wymienione działania?

I. Na terenie naszego miasta funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej, z którym wolontariusze współpracują już od paru lat. Współpraca ta  polega na:

  • Wizytach uczniów klas 2 wraz z katechetami w placówce, które mają na celu zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem Domu  i życiem codziennym niepełnosprawnych kolegów. Uczą przy tym szacunku i tolerancji a także radości z tego co sami  otrzymaliśmy, co mamy i czym możemy dzielić się z innym człowiekiem.
  • Inną formą współpracy z DPS są systematyczne wizyty wolontariuszy  czyli zabawa, śpiew, tańce słowem miło spędzony wspólnie czas.
II.  Adresatem działań jest też niepełnosprawny kolega Krzyś

Krzyś - to priorytet działań wolontariuszy, ich „oczko w głowie”, adresat wielu poczynań SzKW. Wolontariusze uczestniczą we wszystkich ważnych wydarzeniach w życiu rodziny Krzysia. Często bywają również bez okazji, chcąc pobyć razem z chłopcem i jego najbliższymi.

III. Wolontariusze pomagają innym, chorym dzieciom - organizują kiermasze dla rodziców a zebrane w ten sposób fundusze przekazują potrzebującym pomocy i wsparcia rodzinom chorych dzieci.

IV. Akcja "Dzieci zdrowe - dzieciom chorym"

 „Smutne jest to, że dzieciom nie da się wytłumaczyć co to jest choroba i leczenie.
One po prostu oczekują, że zabierzesz od nich ból.”
Bólu i cierpienia nie można zabrać, ale odrobinę radości można i trzeba chcieć dać. Dlatego Koło Wolontariuszy przystąpiło do Akcji „Dzieci zdrowe – dzieciom chorym” prowadzonej przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie. Akcja polegała na zbiórce artykułów papierniczych, które przekazano na ręce inicjatorów akcji. To ze szczerego serca płynący dar dzieci zdrowych dla dzieci chorych.

V. Pomoc poszkodowanym w majowej powodzi

Maj 2010 roku tragicznie wpisał się w historię naszego kraju i  regionu. 25 maja  rozpoczęto  zbiórkę środków czystości i wody mineralnej. Zebrane artykuły dwukrotnie były wywożone  na zalane tereny. Zgromadzone  przez wolontariuszy  środki to kropla w morzu potrzeb i pomoc niewielka. Ale wyznają oni zasadę: „Czyń to co możesz, za pomocą tego co masz, tam gdzie jesteś”.

VI .Akcja  "Pomóż innym"

Akcja " Pomóż innym” - to zbiórka artykułów żywnościowych prowadzona przez  Koło przed Świętami Wielkanocnymi. Zebrane artykuły żywnościowe i słodycze przekazywane są do Caritas” przy Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jakuba w Brzesku z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących.

„Cieszą się wszyscy, którzy dostają a jeszcze bardziej Ci, którzy dają.”

VII. Akcja Informacyjna Szkolnego Koła Wolontariuszy

Akcję informacyjną mającą na celu propagowanie idei wolontariatu prowadzona jest poprzez:

  • Udział w prezentacji talentów i osiągnięć szkoły
  • Na stronie  internetowej szkoły oraz  w gazetce  szkolnej „Jedynka " wolontariusze prezentują aktualne informacje o tym co robią i jak działają
Należy podkreślić, że żadne z podejmowanych przez wolontariuszy działań nie byłoby możliwe, a przede wszystkim skuteczne i efektywne bez pomocy innych – sponsorów, partnerów, sojuszników. Chodzi tutaj zarówno o pomoc finansową i wsparcie „moralne”, a więc informacje zwrotne potwierdzające, że to co młodzi ludzie robią ma sens, jest ważne i potrzebne.

Największym sojusznikiem w tym względzie jest dla wolontariuszy dyrekcja szkoły, która wspiera działalność Koła już od początku jego istnienia. W swoich  działaniach mogą również polegać na nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy biorą aktywny udział w akcjach, kiermaszach, zbiórkach. Opiekunowie Koła dziękują serdecznie wszystkim wolontariuszom, bez których nie byłoby Koła i pracy na rzecz innych.

Wszystkim dedykują słowa:

"Bądź dobry.

Każdy kogo spotykasz

Prowadzi ciężki bój"

 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariuszy

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com