Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Inauguracja VII Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzesku  (Cecylia Jabłońska)  2010-10-27

W dniu 26 października br  odbyła się uroczystość Inauguracji VII Roku działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzesku.

Ta szczególna Wszechnica działa pod patronatem Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Specjalnym gościem był Pan Prof. dr hab. Franciszek Ziejka. Właśnie w okresie, kiedy Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego był Pan Profesor  - powołany został Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzesku

Uroczystość zaszczycili również:

- przedstawiciele Rady Programowej Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Kinga

  Szablewska i Janusz Janas

- studenci UTW, sympatycy  UTW, młodzież brzeskich szkół

- Burmistrz Miasta Brzeska Pan Grzegorz Wawryka

Po wysłuchaniu Gaude Mater  w wykonaniu chóru z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ze Słotwiny  Prezes UTW w Brzesku  Cecylia Jabłońska przedstawiła krótką charakterystykę i działalność placówki. Podkreśliła znaczenie ustawicznego kształcenia osób dojrzałych, zwróciła uwagę na znaczenie legitymacji studenckiej  UTW jako symbolu – dla jednych jest wspomnieniem młodości, dla innych realizacją niespełnionych marzeń, dla wszystkich zaś możliwością dalszego rozwoju swoich zainteresowań odłożonych niejednokrotnie czasie.

Dzięki udziałowi z zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku robimy wspólnie to co pojedynczo było by dla wielu  niemożliwe. Kto indywidualnie miałby możliwość słuchać wykładów w cudownej auli Collegium Novum UJ i słuchać wykładów, poznawać muzea nie tylko Krakowa, stanąć na górze Bony  w Krzemieńcu i mówić o Słowackim, być na Kalenbergu i podziwiać wiktorię wiedeńską, słuchać Chopina w Żelazowej Woli i pokłonić się nad Jego grobem na cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu, poznać Polaków na Bukowinie Rumuńskiej, w Kamieńcu Podolskim a na Krymie czytać Sonety Krymskie Mickiewicza…

Te możliwości daje Uniwersytet Trzeciego Wieku .

Prezes Cecylia Jabłońska podziękowała za pomoc i stwarzaniu warunków pracy Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce, Pani Dyrektor MOK Małgorzacie Cuber, oraz Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Krajoznawczemu Oddział Beskid za realizację programu krajoznawczego.

Grupa studentów odebrała z rąk Pana Profesora Franciszka Ziejki legitymacje studenckie UTW.

Następnie Damian Szydłowski student II roku Akademii Muzycznej w Krakowie wychowanek MOK w Brzesku zagrał na fortepianie  dwie etiudy Fryderyka Chopina wprowadzając w klimat wykładu  Pana Profesora  pt. " Pokolenie Fryderyka Chopina"

Pan Burmistrz uhonorował Pana Profesora Medalem 625 lat Brzeska. Pan Profesor dziękując podkreślił związki rodzinne jakie łączą Go z powiatem brzeskim.  Obiecał, że jeszcze do Brzeska przyjedzie.

Uroczystość zakończył hymn Gaudeamus w wykonaniu chóru. Chór z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej prowadzi Pan Piotr Janiszewski Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie.

 Anny Gaudnik

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com