Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Gwałtowny atak zimy.  (bap)  2010-11-29

W nocy 28 listopada 2010 r. nastąpiło gwałtowne załamanie pogody spowodowane intensywnymi opadami śniegu. Na skutek ciągłych opadów śniegu, nastąpiły znaczne utrudnienia w ruchu komunikacyjnym pojazdów oraz dostawie energii elektrycznej na terenie naszego powiatu.

W dniu dzisiejszym tj. 29 listopada 2010 r. na godz. 12.00 na terenie powiatu do 18 miejscowości nadal nie wznowiono dostaw energii elektrycznej (wystąpiła awaria linii wysokiego i średniego napięcia).

Prądu nie mają: Jasień, Wokowice, Sterkowiec, Mokrzyska, Bucze, Grądy, Wola Dębińska, Dębno, Jastew, Porąbka Uszewska, Doły, Łoniowa, Łysa Góra, Borzęcin, Łęki, Przyborów, Rudy Rysie, Wrzępia.

Na terenie powiatu całkowicie nieprzejezdna była droga krajowa K4 do godziny 11.00, a utrudnienia występują praktycznie na wszystkich drogach przez zalegające błoto pośniegowe.

Sytuacja na drogach w dalszym ciągu jest niezwykle trudna, w związku z tym prosimy wszystkich kierujących pojazdami o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności.!!!! APEL !!!
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w sprawie utrzymania obiektów i terenów w okresie zimowym

W związku z obfitymi opadami śniegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku zwraca się z prośbą i przypomina o podstawowych obowiązkach spoczywających na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów budowlanych i terenów, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów, poprzez bieżące usuwanie śniegu i lodu z dachów obiektów oraz utrzymywanie dróg pożarowych i dostępu do hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, w sposób zapewniający skuteczne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych.

Kwestie związane z usuwaniem śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych reguluje ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 6/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie nakazu usuwania śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych, w którym w § 1 czytamy:

1. Nakazuje się właścicielom, posiadaczom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych usytuowanych na terenie województwa małopolskiego bieżące usuwanie z dachów tych obiektów śniegu i lodu.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, winny być wykonywane w terminach zapewniających stałe bezpieczeństwo obiektów budowlanych oraz stałe bezpieczeństwo ludzi i mienia.

UWAGA:

Kto nie wykonuje nakazu opisanego w § 1 cytowanego rozporządzenia, podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.


Źródło: KP PSP w Brzesku
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com