Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zrób logo dla Stowarzyszenia i zgarnij 500 zł!  (LGD Przedgórze)  2010-12-15

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza konkurs na opracowanie LOGO Stowarzyszenia. Wszelkie informacje oraz regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.przedgorze.pl oraz pod numerami tel.: 14 68 46 666 i 883 599 699.

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”

 
Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

 
Przedmiot konkursu: opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” w postaci znaku graficznego.

Konkurs trwa: od 14.12.2010 do 30.12.2010.

Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. LOGO będzie elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 2. Nagrody to:

a.      I miejsce: 500,00 zł,

b.      II miejsce: 300,00 zł,

c.      III miejsce: 100,00 zł.

 1. Uczestnik Konkursu może być autorem nie więcej niż trzech projektów.
 2. Projekt musi spełniać następujące kryteria:
  1. być powiązany z obszarem gmin, na których działa Stowarzyszenie (Borzęcin, Brzesko, Dębno, Radłów),
  2. być niepowtarzalny i oryginalny,
  3. być niezależny od środków powielania (uniwersalny) i łatwy do skalowania,
  4. nadawać się do jego różnorodnego wykorzystania, zarówno na materiałach biurowych codziennego użytku jak i materiałach promocyjnych i informacyjnych.
  5. projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania, w tym zakresie nie ma wymagań, co do kształtu, kolorów i rodzaju czcionki użytych w logo.
 1. Pracę konkursową należy wykonać:

·         w formie kolorowego wydruku w rozmiarze 150 mm x 150 mm na podkładzie w formacie A4.

·         w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD do którego należy dołączyć opis techniczny dotyczący użytych kolorów i ewentualnie merytoryczny. Wersję elektroniczną pracy należy oznaczyć podając w nazwie pliku imię i nazwisko autora z odpowiednim rozszerzeniem.

 
 Projekty należy nadsyłać lub doręczyć osobiście
na adres:

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” Waryś 327A, 32-824 Borzęcin do dnia 30.12.2010r.  Decyduje data stempla pocztowego.

 
Postanowienia końcowe:

1.      Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

2.      Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.

3.      Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4.      Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

5.      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.

6.      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na logo zostanie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 30.12.2010. Laureat powiadomiony zostanie telefonicznie lub listownie.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 14 68 46 666,  883 599 699 lub pod adresem e-mail: lider@przedgorze.pl i biuroprzedgorze@gmail.com


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com