Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wielkie Święto, wielki Jubileusz.  (B. Styczeń)  2011-03-02

23 lutego 2011r. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku  obchodziło  kolejną rocznicę nadania szkole imienia. Tegoroczne obchody Święta Szkoły miały wyjątkowy charakter, ponieważ w tym dniu zainaugurowano jubileusz 100 - lecia istnienia Liceum.

Na uroczystości zorganizowane przez Dyrekcję, Nauczycieli i Uczniów zostali zaproszeni  goście honorowi czyli emerytowani Profesorowie, Absolwenci  brzeskiego Liceum oraz  przedstawiciele władz samorządowych, placówek oświatowych a także Rodzice. Uczniowie  wraz ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w kilku spotkaniach, które były uświetnione obecnością zaproszonych gości.

W godzinach porannych, po zakończeniu zawodów sportowych o mistrzostwo szkoły, z grupą licealistów spotkał się prof. AWF  w Krakowie Jan Blecharz. Wygłosił on wykład dotyczący psychologii sportu  i możliwości osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach naszego życia.  Następnie odbyło się spotkanie młodzieży z emerytowanymi  Profesorami Liceum, na którym wspominano dawną szkołę z jej tradycjami i obyczajami. Pałacową historię szkoły  wspominali m.in. Bożena Kalinowska, Maria Tyka, Stanisława Litwora i Józef Kubas. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała opowieści, które zostały w pamięci byłych nauczycieli .

  W miłej atmosferze przebiegała także sesja zatytułowana „ Ocalić od zapomnienia 100 letnią historię brzeskiego  Liceum”. Wśród zaproszonych gości znalazła się Pani mgr Janina Kaczmarowska, przedwojenna prawniczka, która zdawała maturę w 1934 roku. Obecność  Pani Kaczmarowskiej oraz innych uczestników spotkania  m.in. ks. Franciszka Kostrzewy –pierwszego  kapłana w powojennej  historii Brzeska czy Pana mgr. inż. Andrzeja Starzyka – syna długoletniego Dyrektora LO  Zbigniewa Starzyka napawała wszystkich obecnych wielką radością  i sentymentem. W panelu dyskusyjnym  można było usłyszeć  wspomnienia  ludzi, którzy  ukończyli  szkołę jeszcze w tamtym stuleciu a dzisiaj szczycą się, że byli jej uczniami. W dyskusji  wypowiadali się: ks. Franciszek Kostrzewa,  lek. med. Beata Jaros,  mgr Jadwiga Podolańska, mgr Jerzy Wyczesany, lek. med. Andrzej Małysa. Głos zabrała także Pani Janina Kaczmarowska. Wspominano nieżyjących już Dyrektorów, Profesorów oraz pałac Goetzów , który był siedzibą szkoły od 1945 do 1989 roku. Dzięki  technice szybkiego porozumiewania się możliwe stało się także wysłuchanie krótkich wspomnień dr. inż. Zbigniewa Stósa – autora portalu internetowego www. brzesko.ws, obecnie mieszkającego w okolicach Chicago. Obecność i wystąpienia znamienitych gości pozwoliły stworzyć klimat wspólnego świętowania nie tylko historii szkoły, ale także pamięci tych, którzy tę historię tworzyli.

    O godz.14. na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia, na której Dyrektor  ZSP nr 1  Maria Góra  oficjalnie zainaugurowała obchody 100 – lecia brzeskiego Liceum. Ten wyjątkowy jubileusz sprawił, że na uroczystości  pojawiło się wielu znamienitych Absolwentów. Wśród nich: prof. Jerzy Starzyk  i  mgr inż. Andrzej Starzyk, prof. Edward Dobrzański, prof. Marian Stolarczyk, prof. AWF Krakowie Jan Blecharz, prof. AGH w Karakowie  Jan Werewka, dr Janusz Gawlik oraz Pan Kazimierz Zając aresztowany w wieku 16 lat przez Niemców  i przewieziony do obozu w Auschwitz pierwszym transportem z Tarnowa. Swoją obecnością zaszczyciła szkołę także, wspomniana wcześniej, Pani mgr Janina Kaczmarowska . Na Święto Szkoły przybyli również przedstawiciele władz samorządowych : Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk, Starosta brzeski Andrzej Potępa i  Burmistrz miasta Grzegorz Wawryka oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu brzeskiego. W obecności  wymienionych powyżej osób oraz pozostałych uczestników spotkania społeczność szkolna odbierała gratulacje i życzenia, które składano na ręce Pani Dyrektor.

Zaszczyceni zostali także uczniowie, którym, zgodnie z tradycją, w dniu Święta Szkoły wręczono nagrody za najlepsze wyniki w nauce. Wyróżnieniem uhonorowano tych, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i powyżej oraz wzorowe zachowanie. Medal z wizerunkiem M. Kopernika oraz napisem SAPERE AUSO (temu, który odważył się być mądry) otrzymało w tym roku 8 osób. Byli to: Natalia Sikora,  Radosław Zachara, Katarzyna Słota, Paulina Okas, Magdalena Bober, Magdalena Zelek , Anna Topolska i Paulina Podłęcka.  Dyrektor szkoły Marzena Góra  najzdolniejszym uczniom wręczyła medale, a ich Rodzicom listy gratulacyjne. Był to niezwykle miły i podniosły moment uroczystości.  

Na zakończenie akademii  młodzież licealna pod kierunkiem Pani Małgorzaty Smoleń i Pani Joanny Barnaś zaprezentowała wzruszający program artystyczny, przedstawiający  dzieje szkoły wraz z jej tradycjami, zwyczajami i uczniowskimi figlami. Nie zabrakło w programie wspomnień o Dyrektorach, Profesorach i Uczniach, którym przyszło żyć i uczyć się w trudnych powojennych czasach. Uczczono również  pamięć tych, którzy tworzyli najnowszą  historię i codzienność szkoły, a którym nie dane było w tegorocznym Święcie Szkoły uczestniczyć. Strofami polskiej poezji, tekstami piosenek, fragmentami kronik, legionową muzyką graną przez szkolną orkiestrę dętą, a przede wszystkim pamięcią  wszystkich obecnych, ocalano od zapomnienia 100 letnią historię ogólniaka.

Święto obchodzone 23 lutego br. było wyjątkowo uroczyste. Jubileusz nadania imienia szkole połączony ze 100 leciem jej istnienia stał się okazją do spotkania Profesorów i  Absolwentów, którzy nie tylko tworzyli dzieje szkoły, ale także świadczyli o jej wielkości i znaczeniu.      

B. Styczeń


Zdjęcia

100 lecie LO im.M.Kopernika w Brzesku

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com