Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego  (Grzegorz Przybyło)  2011-03-11

Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego - Związek Stowarzyszeń i innych Osób Prawnych.

W imieniu zarządu Federacji BrzesFOP-u, zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu powiatu brzeskiego, które chcą uczestniczyć w sformalizowanym zgromadzeniu, które ma służyć rozwojowi III sektora na terenie naszego powiatu.

W dniu 18 marzec o godzinie 15:30  w sali obrad w Starostwie Brzeskim odbędzie się prezentacja głównych celów i zasad funkcjonowania federacji, po czym organizacje pozarządowe będą mogły formalnie przystąpić do związku organizacji pozarządowych - BrzesFOP.

Brzeska Federacja Organizacji Pozarządowych, Związek Stowarzyszeń i innych Osób Prawnych,  zarejestrowana została w roku 2003 jako stowarzyszenie. Do związku tego początkowo należało 9 organizacji pozarządowych, które wraz ze starostwem były inicjatorami tego przedsięwzięcia. Cele, jakie obrano w statutowej działalności przyczyniać się miały do zwiększania profesjonalizacji NGO w powiecie Brzeskim, a przede wszystkim do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie różnych działań w organizacjach wtedy należących do federacji jak również i współpracy z samorządem lokalnym.

Obecnie w dobie Funduszy Europejskich istnieje potrzeba wspólnego skoordynowanego działania wszystkich podmiotów III sektora, które będąc niejednokrotnie partnerem w przedsięwzięciach z sektorem samorządowym mogą skutecznie aplikować po duże środki finansowe, które można następnie przeznaczyć na rozwój organizacji, ale także i przede wszystkim na wspieranie oddolnych inicjatyw podejmowanych przez poszczególne organizacje, które najlepiej znają problemy w swoich małych ojczyznach.

Już w tym roku planuje się podjąć działania, które zaowocują w niedalekiej przyszłości realnym wsparciem przede wszystkim dla podmiotów zrzeszonych w Federacji.

Wsparcie merytoryczne dla tej inicjatywy już dziś deklaruje Fundacja im Hetmana Jana Tarnowskiego - prowadząca Regionalny Ośrodek EFS dla subregionu Tarnowskiego, oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (MISTiA) działający przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

P.O. prezesa BrzesFOP
Grzegorz Przybyło

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com