Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

KANAŁ TECHNOLOGICZNY DOSTĘPNY DLA CHĘTNYCH  (bap)  2011-03-21

W związku z planowaną budową drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem „Brzesko” na autostradzie A4 a DK4, GDDKiA w Krakowie informuje, że do 14 maja 2011 roku zainteresowani wykorzystaniem kanału technologicznego powinni składać pisemne wnioski.

KANAŁ TECHNOLOGICZNY - PROJEKTOWANY W OPARCIU O USTAWĘ O DROGACH PUBLICZNYCH Z DNIA 21 MARCA 1985 R. WRAZ Z NOWELIZACJĄ Z DNIA 07 MAJA 2010 R.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zmianami) informuje, że zamierza uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji p.n.: „Budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem „Brzesko” na autostradzie A4 a drogą krajową DK4” i zawiadamia o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym.

Ponadto GDDKiA O/Kraków informuje, że stosownie do:

1.  Art. 4 pkt 15 a z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

    * urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
    * linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

więcej -->>

Źródło: GDDKiA w Krakowie

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com