Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Skorzystaj ze środków Lidera   (Piotr Kania)  2011-04-06

Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Brzesko, zainteresowanych składaniem wniosków o pomoc w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 do Punktu informacyjnego Stowarzyszenia, który od niedawna działa w Brzesku.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o finansowanie operacji przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich, z zakresu działań: “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,  “Odnowa i rozwój wsi” oraz “Małe projekty”.

Informujemy, że najbliższy planowany termin naboru wniosków został ustalony na okres od 11 maja do 9 czerwca 2011r. Dotyczył będzie działania „Małe projekty”, czyli operacji przyczyniających się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. - Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.przedgorze.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Warysiu, Brzesku i Dębnie – zachęca Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu.

Terminy naboru wniosków z zakresu działań: “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i  “Odnowa i rozwój wsi” planowane są na czerwiec 2011 roku i będą podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem lokalnych stron internetowych (w tym strona LGD www.przedgorze.pl) oraz prasy.  

W związku ze zbliżającymi się naborami zachęcamy wszystkie osoby i instytucje (m.in. samorządy, stowarzyszenia, domy kultury, osoby fizyczne, przedsiębiorców), planujące złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach wymienionych powyżej działań, do skorzystania ze wsparcia doradczego w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji, a także wyjaśnień, uzupełnień i poprawek przedmiotowych wniosków.

Konsultacje świadczone są bezpłatnie przez pracowników LGD Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. Pomoc można uzyskać bezpośrednio w Biurze LGD – Dom Wiejski na Warysiu (Waryś 327 A, tel. 14 68 46 666) oraz z Punkcie informacyjnym w Brzesku, który zlokalizowany jest w centrum miasta przy Placu Kazimierza Wielkiego. Biuro mieści się na I piętrze budynku Multimedia Polska Brzesko S.A. w pok. 104. Klienci odwiedzający biuro mogą skorzystać z dużego parkingu miejskiego znajdującego się bezpośrednio za budynkiem (wjazd od ul. Ogrodowa).

Z biurem w Brzesku można kontaktować się telefonicznie: 14 68 58 780 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: lgdbrzesko@gmail.com.
Punkt Informacyjny w Brzesku czynny jest w godzinach: poniedziałek – wtorek od 8.00 do 16.00, środa od 7.30 do 15.30, czwartek – piątek od 8.00 do 16.00.

Pomoc można uzyskać także w Punkcie informacyjnym w Dębnie, który mieści się w budynku Urzędu Gminy Dębno (Wola Dębińska 140, parter pokój nr 2).  Z biurem w Dębnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: lgddebno@gmail.com oraz telefonicznie: 14 631 85 88.
Punkt Informacyjny w Dębnie czynny jest:  od środy do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com