Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Ograniczyć uciążliwości  (rb)  2011-04-15

Ograniczyć uciążliwości

W dniu 14 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w Borzęcinie odbyło się spotkanie przedsiębiorców prowadzących na terenie gminy Borzęcin działalność w zakresie eksploatacji kruszyw i zamierzających inwestować w branży okołobudowlanej dotyczące rozwiązania problemów komunikacyjnych i ustalenia zasad korzystania z dróg gminnych i powiatowych w związku z transportem ciężkim. W spotkaniu oprócz przedsiębiorców z południowej części gminy (Bielcza, Waryś, Borzęcin – Borek, Przyborów), wziął udział Starosta Brzeski Andrzej Potępa, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku Grzegorz Wołczyński oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska Zbigniew Matuła.

Na spotkaniu omówiono sprawy związane z obecnym stanem technicznym dróg powiatowych, po których odbywa się transport ponadnormatywny. Zwrócono uwagę na kolejnych inwestorów, którzy zamierzają podjąć inwestycje w gminie Borzęcin, w tym na strefie przemysłowej w Borzęcinie – Borku. Określono zasadę „jednego kanału transportowego”, z wykluczeniem korzystania z innych dróg gminnych i powiatowych celem nie dopuszczenia do ich dewastacji. Uznano za konieczną budowę nowych alternatywnych dróg, które wyprowadzałyby transport poza zwartą zabudowę miejscowości gminy Borzęcin.
- Ustaliliśmy podjęcie działań w zakresie budowy nowych dróg służących transportowi o wysokim tonażu. Ze strefy przemysłowej w Borzęcinie – Borku, kopalni kruszyw Georyt, betoniarni i otaczarni BUD – DRÓG w kierunku drogi wojewódzkiej 768 wzdłuż lasu Łachmaniec z włączeniem bezpośrednio do drogi wojewódzkiej, a tym samym wyłączeniem transportu materiałów drogami powiatowymi i przez zwartą zabudowę Przyborowa oraz drugą trasę do drogi krajowej nr 4 z przejściem skrzyżowaniem przez drogę powiatową Brzesko – Przyborów – Borzęcin, poprowadzoną terenami w części gminy, w części Centrali Nasiennej z włączeniem do drogi powiatowej Wokowice – Bielcza i drogi powiatowej Zaborów – Wola Dębińska – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. – To rozwiązanie pozwala na odciążenie znajdujących się w złym stanie technicznym dróg powiatowych, ominięcie w zakresie transportu zwartej zabudowy Przyborowa i Borzęcina i skanalizowanie transportu w jednej drodze powiatowej, która już temu transportowi służy. Dzięki temu unikniemy dewastacji innych dróg, a koszty odbudowy będą niższe, bo ograniczą się tylko do tej jednej drogi.

Przedsiębiorcy zobowiązali się pozyskać zgody właścicieli gruntów na budowę nowych dróg, jak również pokryć koszty związane z jej budową.

Na spotkaniu omówiono również kwestie związane z odbudową drogi powiatowej Waryś – Bielcza – Wola Dębińska, jak również koniecznością partycypacji w utrzymaniu i remontach tej drogi przez podmioty z niej korzystające. Starosta Brzeski Andrzej Potępa omówił sprawy związane z odbudową tej drogi przez budowniczego autostrady firmę NDI, z którym powiat ma podpisaną umowę. Firma ma termin trzy miesiące na zrealizowanie prac. Jeżeli tego nie zrobi powiat wystąpi na drogę sądową celem egzekucji zapisów umowy.
-    Drogi powiatowe powstały w latach 60 i 70, są słabe konstrukcyjnie i nieprzystosowane do przenoszenia tak dużych obciążeń. Ruch pojazdów budowy autostrady oraz transportu kruszyw z kopalni zlokalizowanych na terenie gminy Borzęcin spowodował bardzo duże zniszczenia. Drogi na niektórych odcinkach są wręcz nieprzejezdne – mówi Starosta Brzeski Andrzej Potępa - Starałem się zaproponować przedsiębiorcom współpracę i współfinansowanie odbudowy tych dróg oraz wyznaczenie szlaku dla transportu ciężkiego w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć jego uciążliwość dla mieszkańców.

Zarówno żwirownia Super – Krusz z Warysia, jak i Slag Recycling z Bielczy zadeklarowały wolę partycypacji w kosztach utrzymania i remontów dróg.
Kolejne spotkanie w sprawie mające na celu omówienie szczegółów odbędzie się po wyjaśnieniu kwestii odbudowy drogi Waryś – Bielcza – Wola Dębińska przez byłego budowniczego autostrady firmę NDI S.A. (rb)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com