Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych odbudowuje  (rb)  2011-05-02

Trwają prace w zakresie odbudowy popowodziowej na Uszwicy i innych potokach w gminie Borzęcin, będących w zarządzie MZMiUW w Krakowie. W roku ubiegłym za kwotę 4 milionów 300 tysięcy złotych zabezpieczono wyrwy i odbudowano zagrożone odcinki obwałowań w Borzęcinie i w Bielczy. Kolejne środki finansowe zostaną przeznaczone na prace w roku bieżącym.

W ramach zakładanych prac przewiduje się modernizację prawego wału Uszwicy, od mostu w Borzęcinie Dolnym w kierunku Jagniówki i gminy Szczurowa z uszczelnieniem i likwidacją przesiąków. W Borzęcinie, na odcinku od mostu Dworskiego do Przymiarek prowadzone będą prace polegające na zabudowie wyrw, likwidacji zatorów i wycince zakrzaczeń. Wykonane zostaną również prace na potokach Ulga Borowej Strugi i Wróblówka w Borzęcinie Dolnym. Realizowany przez MZMiUW w Krakowie zakres prac na terenie gminy Borzęcin pochłonie kilka milionów złotych.

Niezależnie od prowadzonych prac gmina Borzęcin wespół z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, po kilkukrotnych spotkaniach roboczych  podjęła działania w zakresie wykonania koncepcji i projektu zabezpieczenia powodziowego miejscowości gminy.

- Na ostatniej sesji Rada Gminy w Borzęcinie podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej województwu małopolskiemu w wysokości 100 tysięcy złotych na przygotowanie przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie koncepcji i dokumentacji dla inwestycji zabezpieczenia powodziowego miejscowości Bielcza i  Borzęcin – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – Po wyborze rozwiązań i wykonaniu dokumentacji technicznej, podjęte zostaną skonkretyzowane prace w terenie.

Wg wstępnych założeń należy wykonać obwałowania Kisieliny w Biadolinach i  zmodernizować rzekę w dalszym jej biegu przez teren leśny w kierunku Brzeźnicy. Na Pokrzywce w Bielczy rozważa się budowę zastawki celem działu wód w kierunku wsi i śluzy na Uszwicy. Podobne rozwiązania zakłada się w Borzęcinie. Na śluzach wałowych w Bielczy, Borzęcinie – Granicach i Borzęcinie Dolnym zostaną wybudowane stanowiska pod wysokowydajne pompy powodziowe, które gmina zamierza zakupić na stan miejscowych OSP. Pozwoli to na szybką interwencję i przerzut wód, w sytuacji domknięcia śluz ponad korona obwałowań do Uszwicy, a tym samym na uniknięcie zalewania okolicznych posesji i zabudowań.

[rb]

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com