Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zabezpieczenie powodziowe Borzęcina  (rb)  2011-05-06

Jeszcze w tym roku wykonany zostanie pierwszy etap inwestycji związanej z zabezpieczeniem powodziowym miejscowości Borzęcin. Trwają prace projektowo – przygotowawcze, a za kilka tygodni po zakończeniu opracowania programu funkcjonalno – użytkowego rozpocznie się procedura przetargowa. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Zaprojektuj –Wybuduj”. Na zadanie którego koszt szacuje się na kwotę około 15 milionów złotych, gmina zabezpieczyła w budżecie na rok bieżący aż 5 milionów złotych. Trwają starania w zakresie pozyskania dalszych środków i zapewnienia finansowania pozostałej części inwestycji w roku 2012.

- Zakres prac jakie zamierzamy wykonać w roku bieżącym obejmuje odbudowę dróg gminnych na koronie obwałowań rzeki Uszwicy, wzmocnienie konstrukcji nasypów dróg od strony „odwodnej” w miejscach przesiąków i naruszenia konstrukcji dróg poprzez wykonanie ścianek szczelnych z larsenów, budowę murków zaporowych podnoszących wysokość obwałowań, po których przebiegają drogi gminne o 0,6 do 1,2 metra tłumaczy wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – W pierwszej kolejności prace będą realizowane na najbardziej zagrożonych i uszkodzonych w wyniku powodzi odcinkach.

Na Uszwicy w Borzęcinie od kilkunastu tygodni pracują geodeci, geolodzy i hydrolodzy. W ramach przygotowania inwestycji, do tej pory wykonano geodezyjne przekroje wzdłużne i poprzeczne, badania geologiczne i koncepcję hydrotechniczną zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W trakcie opracowania jest program funkcjonalno–użytkowy.

 [rb]
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com