Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Szkoła w Łękach zostaje! Dobra wola samorządu i kreatywna postawa rodziców   (pk)  2011-05-07

Nieoczekiwanym zwrotem sytuacji zakończyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Borzęcinie poświęcona likwidacji Szkoły Podstawowej imienia Teofila Lenartowicza w Łękach. W ostatnich dniach kwietnia kiedy to okazało się, że do Urzędu Gminy nie dostarczono umówionej na zebraniu wiejskim liczby deklaracji dzieci rodziców z Wokowic, które uczęszczałyby od 1 września br. do szkoły podstawowej w Łękach wszystko wskazywało na to, że likwidacja szkoły jest tylko formalnością. Nawet rankiem w dniu sesji sprawa wydawała się przesądzona. O tym, że szkoła jednak zostaje, zadecydowało spotkanie "ostatniej szansy" zwołane przez wójta na godzinę przed posiedzeniem rady gminy oraz odważna i kreatywna postawa grupy rodziców wraz z dyrektorem szkoły, którzy podjęli się utworzenia stowarzyszenia oraz założenia i prowadzenia szkoły od 1 września 2012 roku. - To oni uratowali szkołę. Dobra wola samorządu gminy jest odpowiedzią na ich postawę - stwierdza Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W dniu 22 kwietnia br. upłynął uzgodniony na zebraniu wiejskim w Łękach termin dostarczenia do Urzędu Gminy w Borzęcinie minimum 50 % zgód rodziców dzieci z Wokowic na posyłanie dzieci z dniem 1 września, w przypadku likwidacji tamtejszej placówki do szkoły podstawowej w Łękach. Z poczynionych na zebraniu wiejskim uzgodnień nie wywiązano się, gdyż nie dostarczono w ww. terminie wymaganej ilości deklaracji rodziców z Wokowic. W powyżej wymienionym terminie nie dostarczono również żadnych dokumentów potwierdzających przyjęcie wariantu w zakresie utworzenia szkoły niepublicznej. Mimo upływu 2,5 miesiąca od podjęcia przez Radę Gminy w Borzęcinie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Łękach do końca kwietnia nie utworzono stowarzyszenia, które miałoby prowadzić niepubliczna szkołę. - Dwa zebrania wiejskie, które odbyły się w Łękach zakończyły się fiaskiem. Nie przyniosły one rezultatu, gdyż zabrakło woli porozumienia, mimo że proponowałem szerokie ustępstwa w postaci wsparcia dla inicjatywy utworzenia stowarzyszenia i szkoły społecznej, a w przypadku jej powstania remontu obiektu szkolnego tak, aby spełniał oczekiwania uczniów, pedagogów i społeczności wsi. Niestety górę wzięli demagodzy i krzykacze, którzy destrukcyjnie wpłynęli na atmosferę zebrań wiejskich, a poprzez niekoniecznie trafne podpowiedzi doprowadzili do sytuacji, w której kreatywność wyrażających dobrą wolę mieszkańców Łęk została stłumiona. Brak dostarczenia minimum 50 % deklarowanych zgód rodziców z Wokowic w zakresie posyłania dzieci do szkoły w Łękach, brak jakichkolwiek działań w zakresie utworzenia stowarzyszenia, brak rozmów  z władzami samorządowymi w sprawie dalszych losów szkoły, zasadniczo na koniec kwietnia przesądzały jej likwidację - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. Przełom nastąpił w maju. Dyrektor szkoły Barbara Drab, w trakcie spotkania z wójtem gminy Januszem Kwaśniakiem, przedstawiła oszczędnościowy arkusz organizacyjny na rok  szkolny 2011/2012, pozwalający znacząco ograniczyć dopłatę ze środków własnych gminy do subwencji oświatowej przeliczonej dla tej szkoły. Jednocześnie przekonywała o konieczności odroczenia o rok likwidacji szkoły w związku z rodzącą się poważną inicjatywą w zakresie utworzenia stowarzyszenia, celem prowadzenia od 1 września 2012 roku działalności oświatowej w Łękach. W dniu 4 maja br. przedstawiciele rodziców przedłożyli włodarzowi gminy swoje racje i zapewnienia. Złożyli również oświadczenie o podjęciu odpowiednich kroków w zakresie przygotowań do założenia stowarzyszenia. Pod oświadczeniem o zamiarze założenia stowarzyszenia podpisali się: Agnieszka Gładysz, Celina Drożdż, Anna Koczwara, Paulina Sasak, Joanna Mogilska, Katarzyna Buczak, Małgorzata Michałek, Sabina Klecka, Beata Kurtyka, Bogusława Gzyl, Agnieszka Fasula, Dorota Miecznikowska, Arleta Niedojadło, Sabina Pięta, Piotr Gibała, Marzena Bernady i Jadwiga Mleczyńska. Wyżej wymienieni w dniu 5 maja na zebraniu zalożycielskim powołali Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach, którego Prezesem została Pani Agnieszka Gładysz.W dniu 6 maja br. na godzinę przed planowanym terminem sesji Rady Gminy, wójt gminy Janusz Kwaśniak zorganizował spotkanie "ostatniej szansy", którego przedmiotem było wypracowanie stosownego porozumienia uwiarygodniającego działania rodziców oraz określającego harmonogram działań wraz z zobowiązaniami stron. W obecności Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Małka, Wiceprzewodniczących: Stanisława Halika i Zbigniewa Pałacha, Przewodniczącej Komisji Oświaty Zofii Sumara, Zastępcy Wójta Tadeusza Żurka, Dyrektor Szkoły Barbary Drab i rodziców założycieli stowarzyszenia podpisano porozumienie gwarantujące odstąpienie od likwidacji szkoły z dniem 1 września 2011 roku i określające dalsze działania wraz z zobowiązaniami stron.

W myśl zawartego porozumienia założyciele stowarzyszenia zobowiązali się do: rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym założonego stowarzyszenia do 15 września 2011 roku i przedłożenia wójtowi gminy Borzęcin stosownego prawomocnego postanowienia o zarejestrowaniu w KRS, przedłożenia do 30 września 2011 roku wójtowi gminy Borzęcin wykazu uczniów, którzy będą uczęszczać do szkoły podstawowej w Łękach od 1 września 2012  roku, złożenia w terminie do 30 września 2011 roku  zgodnego z przepisami prawa wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły, powołania szkoły z dniem 1 września 2012 roku oraz zapewnienia organizacyjnych warunków funkcjonowania założonej szkoły. Pod warunkiem wypełnienia powyższych zobowiązań, Gmina Borzęcin reprezentowana przez Wójta Janusza Kwaśniaka zadeklarowała podjęcie działań w celu: utrzymania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Łękach jako szkoły publicznej, której organem prowadzącym jest Gmina Borzęcin do 31 sierpnia 2012 roku, odstąpienia od likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Łękach z dniem 31 sierpnia 2011 roku i podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji i likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2012 roku (rok później), nieodpłatnego użyczenia stowarzyszeniu majątku funkcjonującej obecnie szkoły w Łękach w celu realizacji zadań oświatowych polegających na prowadzeniu szkoły podstawowej, w ramach obowiązujących przepisów.

W związku z zawartym porozumieniem, wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak złożył na Sesji Rady Gminy w dniu 6 maja br. wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji uchwał związanych z planowaną likwidacją z dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkoły Podstawowej w Łękach. Wniosek został przyjęty przez Radę Gminy w Borzęcinie jednogłośnie.

Wójt pogratulował rodzicom i dyrektorowi szkoły inicjatywy i podpisanego porozumienia. - To dzięki Wam szkoła prowadzona przez Gminę Borzęcin zostaje rok dłużej, dzięki Wam będzie możliwe zapewnienie kontynuacji jej działalności poprzez funkcjonowanie szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie. Dołożę wszelkich starań, aby Wam w tym pomóc - mówił włodarz Gminy, podkreślając odważne i kreatywne działanie założycieli stowarzyszenia.

- Lepiej późno, niż wcale - podkreślał przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek. - Demokracja jest sztuką kompromisu. Ale żeby go osiągnąć trzeba rozmawiać. I właśnie dzisiaj osiągnęliśmy owoce tych rozmów.

Wójt zapewnił o pomocy organizacyjnej dla stowarzyszenia oraz przypomniał swoją deklarację w zakresie remontu obiektu szkoły, po uruchomieniu jej działalności w nowej formie organizacyjnej.

(pk)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com