Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zaproszenie na X Małopolski Gwiaździsty Rodzinny Zlot Rowerowy  (Marek Serwin)  2011-05-15

Zaproszenie na X Małopolski Gwiaździsty Rodzinny Zlot Rowerowy  „Rowerem po zdrowie” – Borek 22 maja 2011 r.

 

Małopolskie TKKF, Miasto Brzesko oraz TKKF „Sokół” Brzesko mają przyjemność zaprosić wszystkich sympatyków kolarstwa oraz aktywnego wypoczynku na X Małopolski Gwiaździsty Rodzinny Zlot Rowerowy „Rowerem po zdrowie” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, który w tym roku odbędzie się w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku.

 

Wyjazd w niedzielę 22 maja 2011 r. o godz. 8.30 z Placu Kazimierza w Brzesku.

 

Trasa z Brzeska liczy ok. 16 km i nie wymaga specjalnych umiejętności kolarskich. Organizatorzy na miejscu zapewniają posiłek oraz liczne konkurencje sportowe dopasowane do wieku uczestników, atrakcje i nagrody. Wśród uczestników z Brzeska rozlosowany zostanie rower. Powrót do Brzeska planowany jest  ok. godz. 17.00.

 

Udział dzieci i młodzieży jadącej w zorganizowanej grupie z Brzeska jest bezpłatny, a opłata wpisowa dla dorosłego to 10 zł. Osoby niepełnoletnie, jadące bez opieki osoby dorosłej, powinny posiadać pisemną zgodę, której wzór podajemy w poniżej.

Wszyscy uczestnicy powinni posiadać sprawny rower oraz wskazany jest kask.

 

Zgłoszenia prosimy kierować pod numer 509 543 238, lub mailem rowerowyzlot@tlen.pl

 

Marek Serwin

Organizator trasy: Brzesko – Dąbrówka – Rzezawa - Borek

 

Poza trasą z Brzeska miłośnicy 2 kółek w powiecie brzeskim mogą także skorzystać z tras:

  • Dębno – Brzesko – Dąbrówka - Borek

  • Szczurowa –Strzelce Wielkie – Bratucice – Okulice – Rzezawa - Borek

Więcej inforrmacji poniżej.

 Komitet  Organizacyjny :

 

                               - Józef  Słonina                 Przewodniczący  - Wójt Gminy  Rzezawa 

                               - Katarzyna  Lis                Z-ca  Przewodniczącego Dyrektor Gminnego        

                                                                     Centrum   Kultury  i Sportu

                               - Leszek  Tytko                 Komandor Zlotu V-ce  Prezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF

MTKKF            -  Sabina  Bajda                 Miasto  Bochnia

                     -  Piotr Lizak                      Gmina  Bochnia

                     -  Kazimierz  Bacik              TKKF  „Raba”   Bochnia

                     -  Marek  Serwin                   Miasto  Brzesko

                          -   Stanisław  Stoliński         TKKF  „Sokół”   Brzesko

                     -  Paweł  Machnicki            Gmina  i  Miasto  Dobczyce

                     -  Władysław  Pazdur          TKKF  Dobczyce

                     -  Justyna  Waligóra           Gmina  Kłaj

                     -  Karol  Oleksy                  ZW MTKKF  Kraków

                     -  Tadeusz   Mazur              Gmina  Łapanów

                     -  Grzegorz  Brach               Gmina  Dębno

                     -  Leon  Pitucha                 Miasto i Gmina  Niepołomice

                     -  Michał  Winczura              Gmina  Szczurowa

                     -  Leszek Rajtarski              UKS Niegowić

 

Ramowy  program :


- godz.   9;00 - 10;30   Biuro  Zlotu  -  rejestracja   uczestników.- 

- godz. 10,00 – 13,00   Wydawanie  posiłków

- godz. 11;00               Otwarcie  Zlotu

- godz. 11;15               Trójbój  sprawnościowy  VIP-ów  o  puchar  Prezesa  ZW MTKKF

- godz. 11;30               Koncert  Orkiestry  Dętej  „Okulice” 

- godz. 12;00 – 14;00   Blok  konkurencji  sportowo  rekreacyjnych indywidualnych i  zespołowych

- godz. 14;30               Zakończenie  Zlotu , wręczenie  wyróżnień , losowanie  rowerów.

- godz. 15;15               Rozpoczęcie  VII  Spotkań  Zespołów  Artystycznych

 

Trasy  dojazdowe :


1. Zorganizowane

 

L.p.

Trasa  przejazdu

Długość  trasy

Godzina i miejsce startu

Organizator trasy

Imię  i  nazwisko

pilota, tel. kontakt.

1.

MOSIR  Bochnia   ul.Parkowa 3

Krzeczów – Rzezawa - Borek

15 km

Bochnia  ul. Parkowa 3

godz. 8.30

Sabina Bajda

604-435-977

Beata Wszołek

604-435--977

2.

MOSIR  Bochnia   ul.Parkowa 3

Krzeczów – Rzezawa - Borek

 

15 km

Bochnia ul. Parkowa 3

 

Piotr Lizak

506-191-700

3.

 

 

Brzesko – Dąbrówka – Rzezawa - Borek

16 km

Brzesko

Plac Kazimierza

godz . 8.30

Marek Serwin

509-543-238

4.

 

Dobczyce – Gdów – Bochnia –Rzezawa - Borek

40 km

Dobczyce

Dom Sportu

godz..7.15

Pazdur Władysław

504-118-813

5.

Dębno – Brzesko – Dąbrówka - Borek

 

 

20 km

Dębno

14 631-85-73

6.

 

Kłaj – Cikowice –Proszówki – Bochnia –Krzeczów

Rzezawa - Borek

 

15 km

Kłaj

godz.9.30

Bartłomiej Kolarz

888-407-660

7.

Grabie – Łapanów – Kobylec – Dąbrowica – Bochnia –Rzezawa - Borek

 

 

35 km

Łapanów

godz. 8.30

Tadeusz Mazur

661-653-060

8.

Niepołomice – Sitowiec - Przyborów –Podlas  - Proszówki – Bochnia – Rzezawa - Borek

 

 

30 km

Niepołomice

Kopiec Grunwaldzki

godz.8.00

Leon Pitucha

502- 385-415

9.

Rzezawa - Borek

 

 

4 km

Rzezawa

Katarzyna Lis

605-262-345

10.

Szczurowa –Strzelce Wielkie – Bratucice – Okulice – Rzezawa - Borek

20 km

Szczurowa

Parking Szkoły Podstawowej

godz.8.00

Robert Dzień

604-444-601

11.

Kraków – Baczków – Proszówki  – Bochnia  -

Krzeczów – Rzezawa -Borek

50  km

Kraków -  NCK

Godz. 7;30

Piotr  Rusek

602- 614 - 971

12.

Niegowić – Łapanów –Bochnia – Rzezawa - Borek

 

 

28 km

Niegowić

Gimnazjum

godz.8.00

Leszek Rajtarski

500-147-439

 

2.  Indywidualne -  dowolnie  wybrane  przez  uczestników.

 

Zasady  uczestnictwa :

 

1.   W   Zlocie  uczestniczą :  dzieci , młodzież  i  dorośli  w  grupach  zorganizowanych  lub  indywidualnie. (preferowane  będą  rodziny) 

      a)   Dzieci  i  młodzież  do  lat  18  uczestniczą  wyłącznie  pod opieką  dorosłych.  Udział  dzieci  i młodzieży  w  grupach  zorganizowanych oraz kadry  obsługującej  zlot  jest bezpłatny. 

      b)   Osoby  dorosłe uczestniczące   w  zlocie  w  (grupach  zorganizowanych  i  indywidualnie)  opłacają  wpisowe  w  wysokości  10 zł

       c)   Dzieci  i  młodzież  biorące  udział  w  zlocie  indywidualnie   opłacają  wpisowe  w  wysokości  5 zł. 

            

      Obowiązkiem  dzieci  i  młodzieży  do  lat  18  uczestniczących  w  zlocie  indywidualnie  jest  posiadanie karty rowerowej oraz dostarczenie  pisemnego oświadczenia  ( zgody  opiekunów  prawnych) na  załączonym  formularzu.

   

      Wskazane  jest  posiadanie  stroju  sportowego  i  kasku  rowerowego.

      Obowiązkiem  organizatora  każdej  trasy  jest  zapewnienie  grupom  zorganizowanym opieki medycznej i technicznej  zarówno  na  trasie  przejazdu  jak  i  w  czasie  pobytu na  miejscu  zlotu.

      Wszystkich uczestników zlotu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych.

      Organizator  zapewnia  parking  rowerowy ,  wskazane  jest  posiadanie  przypięcia łańcuszkowego do  roweru.

      Organizator nie  bierze  odpowiedzialności  za  pozostawiony  sprzęt.

      Trasę należy pokonać do godz. 10.30

 

2.  Blok  konkurencji  sportowo – rekreacyjnych  wg  odrębnych  regulaminów ;

 

Trójbój  VIP- ów

      -   wbijanie  gwoździa  w  pień

      -   łowienie  ryb

      -   rzutki  do  tarczy

 

Konkurencje  sportowo  - rekreacyjne  -  indywidualne dla  uczestników  Zlotu.

      Każdy  z  uczestników  ( rowerzystów ) może  wziąć  udział  w  2  konkurencjach  indywidualnych wg kategorii  wiekowych . Warunkiem  udziału  w  konkurencjach  jest  okazanie  karty z numerem do losowania  roweru.

     

Kategoria  dzieci  do  lat  dziesięciu  z  podziałem  dziewczynki / chłopcy

      -  rzut  piłeczkami  do  celu

      -  ringo

 

Kategoria dzieci  10 – 12  lat  z  podziałem  dziewczynki / chłopcy

      -  zbieranie  piłeczek  na  czas

      -  serso

 

Kategoria  młodzież  13 – 15  lat   z  podziałem  wg  płci

      -  szachownica

      -  unihock

Kategoria  powyżej  16  lat  z  podziałem  wg  płci

      -  rzutki

      -  strzał  z  bicza

 

3. Konkurencja Zespołowa :

     - Przeciąganie liny .Każda Gmina , Miasto może wystawić jeden 6-cio osobowy zespół

       Konkurencja  odbywa się do dwóch wygranych bojów systemem pucharowym .

       W przeciąganiu mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej lat 16

 

Nagrody

        Dla  poszczególnych reprezentacji kolarskich miast i gmin przewidziano  puchary i dyplomy uczestnictwa.

        Dla  zwycięzców w indywidualnych  konkurencjach  sportowo – rekreacyjnych  za miejsca od I -III

        medale i okolicznościowe dyplomy. Dla zwycięzców w przeciąganiu liny za miejsca od I – III statuetki oraz okolicznościowe dyplomy.

        Wśród  uczestników zlotu  wylosowane  zostaną nagrody specjalne w postaci  rowerów.

        Odbiór  roweru  musi  nastąpić  osobiście  po przedstawieniu  karty  upoważniającej  do  udziału w  losowaniu rowerów..

        W  przypadku  braku  osoby (uczestnika) lub braku numerowanej karty rower będzie losowany ponownie.

       Osoby indywidualne ( dzieci i dorośli ) po opłaceniu wpisowego, niezależnie od miejsca zamieszkania biorą udział w losowaniu roweru ufundowanego przez Zarząd Wojewódzki  Małopolskiego TKKF

        Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe plakietki.

  

Postanowienia  końcowe :

       - Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności za zaistniałe  wypadki  spowodowane złym  stanem zdrowia startujących. 

       - Organizator  zapewnia  ubezpieczenie od następstw  nieszczęśliwych  wypadków oraz  punkt sanitarny i opiekę medyczną na mecie Zlotu . Wszelki  inny  rodzaj  ubezpieczenia  lub dodatkowe  NNW zapewnić mogą organizacje zgłaszające.

       - Organizator nie  ponosi  odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy.

       - Organizator zapewnia bezpłatny posiłek i napoje (wydawany na podstawie  przekazanego bloczku).          

       - Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje  wyłącznie  organizatorowi,  a  wszelkie protesty rozstrzygane będą przez  Komisję  Sędziowskiej.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com