Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Komunikat KP Policji w Brzesku  (bap)  2011-05-16

W dniu 15.05.2011 r. o godz. 17.00 na terenie stadionu Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku zaplanowano rozegranie meczu o podwyższonym stopniu ryzyka, pomiędzy zespołami „Okocimski” Brzesko - „Motor” Lublin.

W świetle Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie trwania odpowiada organizator. To na organizatorze spoczywa obowiązek spełnienia warunków bezpieczeństwa poprzez przygotowanie obiektu i zabezpieczenie imprezy masowej, w tym zapewnienie m.in. monitoringu spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, należytej identyfikacji kibiców, odpowiedniego przygotowania obiektu oraz zapewnienia służby porządkowej.

Tymczasem Okocimski Klub Sportowy w Brzesku, jako organizator nie spełnił wymogów bezpieczeństwa określonych przepisami prawa, a odnoszących się do ww. uchybień. Już w lutym br. temat ten był omawiany z przedstawicielami klubu. Z ich pisemnej deklaracji wynikało, że do dnia 5 marca 2011 r. wyeliminują najistotniejsze nieprawidłowości i zostanie zainstalowany monitoring.

Problematyka bezpieczeństwa w trakcie meczu poruszana była podczas kilkukrotnych spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele klubu, Policji oraz Burmistrz Brzeska. Pomimo wielu zapewnień organizator nie dołożył starań i nawet w terminie 14 dni przed imprezą masową nie posiadał kompletu dokumentacji. Kolejna wizytacja obiektu w dniu 12.05.2011 r. potwierdziła brak przygotowania stadionu do meczu podwyższonego ryzyka.

Mając na uwadze powyższe oraz działając na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Komendant Powiatowy Policji w Brzesku wystosował wniosek do Burmistrza o wydanie decyzji o przeprowadzeniu zaplanowanego w dniu 15.05.2011 r. meczu piłki nożnej podwyższonego ryzyka o mistrzostwo II ligi grupa wschodnia bez udziału publiczności.

Źródło: KP Policji w Brzesku

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com