Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nabór na stanowisko: Kierownik Biura   (bap)  2011-06-21

Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Biura - miejsce pracy Waryś

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • co najmniej dwuletni staż pracy w organizacjach pozarządowych lub w samorządzie (umowa o pracę).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów z UE
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, generator wniosków, http),
 • doświadczenie w pracy w stowarzyszeniach,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wymagane cechy osobowe: umiejętność kierowania zespołem ludzi, sumienność, terminowość załatwiania spraw, asertywność, odporność na stres, kreatywność, nastawienie prospołeczne, wytrwałość, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny lub inna pisemna forma zgłoszenia udziału w naborze,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, posiadanie kwalifikacji i uprawnień, znajomości języków,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie wraz z aktualną fotografią,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy zlecenia),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty określone w ppkt a, b, d, f, dla ich ważności muszą być opatrzone datą sporządzenia i  podpisane.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin

w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. do godz. 12.00.

Uwaga! W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu pisma do biura w Warysiu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie internetowej: www.przedgorze.pl lub pod numerami telefonów: 14 68 46 666; 883 599 699.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com