Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

29 lokalnych projektów ma szansę otrzymać 600 tys. dofinansowania  (pk)  2011-07-21

Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” zakończyła przewidziany na 2011 rok nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje z tzw. "Małych projektów". Był to pierwszy konkurs ogłoszony przez LGD po rozszerzeniu o nowe gminy. Mieszkańcy całego poszerzonego obszaru mogli składać wnioski na projekty przyczyniające się do rozwoju obszaru Przedgórza.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 29 wniosków na łączną kwotę 590.758,68 zł. Limit dostępnych w bieżącym roku środków w ramach działania „Małe projekty” wynosił 600.000,00 zł. Najwięcej projektów złożyli wnioskodawcy z gminy Borzęcin – dziewięć wniosków na łączną kwotę dofinansowania 172 995,00 zł. Z gminy Brzesko, której mieszkańcy mogli po raz pierwszy uczestniczyć w konkursie, wpłynęło osiem wniosków na łączną kwotę dofinansowania 166 803,90 zł. Siedem projektów na łączną kwotę wsparcia w wysokości 141 234,58 zł złożyli wnioskodawcy z gminy Radłów. Beneficjenci z gminy Dębno złożyli do LGD pięć wniosków na łączną kwotę 109.725,20 zł.

- Wnioskodawcami tegorocznego konkursu były przede wszystkim: ośrodki kultury, biblioteki oraz urzędy gmin. Wnioski złożyły także parafie, Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. Projekty były bardzo różnorodne i dotyczyły  m.in.: wydania publikacji dotyczących terenu LGD, wyposażenia świetlic wiejskich, budowy placów zabaw, organizacji imprez kulturalnych oraz warsztatów, zakupu strojów ludowych, remontu kościelnego ołtarza, a także zagospodarowania przestrzeni publicznej
– informuje Piotr Kania, prezes LGD „Kwartet na Przedgórzu”.

Złożone wnioski zostały ocenione przez Radę Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” na posiedzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Warysiu. Wszystkie projekty zostały uznane przez Radę Stowarzyszenia za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, otrzymały wymaganą przepisami liczbę punktów. Na posiedzeniu w dniu 19 lipca br. Rada zatwierdziła listę rankingową. W następnym etapie wnioski zostaną przekazane do instytucji wdrożeniowej (urząd marszałkowski) w celu dalszej oceny.


(pk)comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com