Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zaproszenie na Jubileusz ks. Ignacego Piwowarskiego, duszpasterza Solidarności  (Ryszard Pagacz)  2011-07-26

Dnia 30 lipca 2011 r. o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Buczu odbędzie się uroczysta msza św. z okazji Jubileuszu 70-tej rocznicy urodzin ks. Ignacego Piwowarskiego zasłużonego duszpasterza Solidarności.

Serdecznie zapraszamy przyjaciół czcigodnego Jubilata oraz wszystkich, którzy tak, jak On kochają wolność i Ojczyznę.

W imieniu organizatorów
Ryszard Pagacz

Ks. Ignacy Piwowarski, duszpasterz Solidarności

Syn Jana i Józefy z d. Kania. Urodził się 7 sierpnia 1941 r. w Buczu. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. W latach 1955 - 1959 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, gdzie w maju 1958 r. zdał egzamin dojrzałości. Dnia 1 października 1959 r. rozpoczął studia filozoficzno- teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, które ukończył w 1965 r. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 r. z rąk ks. bpa dr. Jerzego Ablewicza. Początkowo pracował, jako wikariusz w Szarwarku koło Dąbrowy Tarnowskiej (1965-67), następnie w parafii Rzochów (obecnie dzielnica Mielca, 1967-71). W latach 1971 do 1975 pełnił obowiązki duszpasterza w Lipinkach, gdzie parafianie pod jego kierunkiem odbudowali spalony kościół. W 1975 r. przeniesiony został do Mościc, skąd przeszedł do Łącka (1977-78). W 1978 r. - na prośbę proboszcza z Lipinek i za zgodą kurii - powrócił do tej parafii. Dnia 12 sierpnia 1981 r. objął probostwo w parafii Berest, gdzie pracował do 6 stycznia 1992 r. Kolejną parafią, w której pełnił posługę proboszcza była Radgoszcz, gdzie duszpasterzował od 7 stycznia 1992 r. do 20 sierpnia 2006 r. Obecnie jest na emeryturze i rezyduje w rodzinnej parafii Bucze.

Oprócz szeroko pojętej 40-letniej gorliwej pracy duszpasterskiej istotną dziedziną aktywności księdza Ignacego Piwowarskiego była praca patriotyczna – jawna i konspiracyjna. Ks. Ignacy Piwowarski był zdecydowanym przeciwnikiem systemu komunistycznego, uczył patriotyzmu oraz obowiązków obywatelskich.

Był duchowym przywódcą walki o przywrócenie krzyży w szkołach, która rozpoczęła się we wrześniu 1980 r. w parafii Lipinki, gdzie młodzież z jego inspiracji zawiesiła w szkole krzyże. Dzięki wskazówkom ks. I. Piwowarskiego oraz właściwej postawie uczniów i rodziców inicjatywa ta w Lipinkach zakończyła się sukcesem. Gdy władze szkolne nakazały usunąć krzyże, młodzież rozpoczęła strajk, który trwał ponad dwa tygodnie. Władze oświatowe ustąpiły, ponieważ uczniowie nie przychodzili na zajęcia szkolne a rodzice zdecydowanie popierali postawę swoich dzieci.[1] Wkrótce strajk rozszerzył się na sąsiadujące dekanaty, m.in. żmigrodzki i jasielski, gdzie wszędzie w szkołach zaczęto wieszać krzyże.[2]

W okresie tworzącego się ruchu solidarnościowego w mieszkaniu ks. Piwowarskiego odbywała się spotkania robotników i rolników. Po wprowadzeniu stanu wojennego plebania w Breście koło Krynicy, gdzie w sierpniu 1981 r. objął probostwo, stała się azylem dla ukrywających się opozycjonistów. Tam spotykali się także przedstawiciele zdelegalizowanej „Solidarności” z regionu i z całej Polski, m.in. Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz, Zbigniew Romaszewski i Jerzy Kropiwnicki.

Ksiądz I. Piwowarski znany był z patriotycznych kazań, które głosił w latach 80-tych podczas mszy św. za Ojczyznę organizowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Gorlicach.[3]

W latach 1982-89 opiekował się sztandarem NSZZ „Solidarność” z Fabryki Maszyn Wiertniczych (obecnie Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”) w Gorlicach. Początkowo przechowywał go u siebie na plebanii, a następnie z uwagi na częste rewizje SB oddał go na przechowanie u ks. prałata Kazimierza Martyńskiego w Lipinkach.[4]

Codzienne życie księdza utrudniały częste przejawy szykanowania go przez służby SB. Doszło także do nieudanego zamachu na jego życie.

Ksiądz Piwowarski był niezwykle oddany idei „Solidarności”. Pomagał w zbieraniu funduszy na opłacenie prawników z Krakowa broniących aresztowanych działaczy z Nowego Sącza.[5] Prowadził oazy rodzin z diecezji tarnowskiej pod patronatem księdza biskupa Józefa Gucwy i księdza prof. Władysława Szewczyka. Grupy swoich parafian zawoził do Nowej Huty na czwartkowe msze święte za Ojczyznę, które odprawiane były przez księdza Kazimierza Jancarza. Organizował pielgrzymki ludzi pracy do Częstochowy oraz na coroczne dożynki jasnogórskie.

Postawa religijno-patriotyczna sprawiła, że ks. Ignacy Piwowarski nazywany był przez ludność z Krynicy i okolic „Popiełuszką z Berestu”, a „Solidarność” warszawska określała go „beskidzkim Popiełuszką”.


Biogram ks. I. Piwowarskiego pochodzi z książki: Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii autorstwa Marii Pagacz i Aleksandry Pagacz-Pociask, www.buczekolobrzeska.eu

[1] A. Karp, Lipinki. Zarys dziejów, Tarnów 1992, s. 297-298.

[2] Z. Solak, J. Szarek, Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków, Kraków 2001, s. 162.

[3] Tamże, s. 34.

[4] Tamże, s. 36 i 165.

[5] Tamże, s. 174.

[6] MiAPW, Wywiad z ks. I. Piwowarskim, Bucze 2007.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com