Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Urodziny ks. Ignacego Piwowarskiego duszpasterza Solidarności  (Aleksandra Pagacz-Pociask)  2011-08-03

Dnia 30 lipca 2011 r. o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Buczu odbyła się uroczysta msza św. z okazji Jubileuszu 70-tej rocznicy urodzin ks. Ignacego Piwowarskiego zasłużonego duszpasterza Solidarności. (życiorys -->>)

Jubilat ks. Ignacy Piotrowski

Uroczystość zgromadziła liczne grono przyjaciół czcigodnego Jubilata oraz wielu parafian.

Zebranych powitał ks. Ryszard Pluta, proboszcz parafii Bucze oraz ks. Wiesław Multan, były wikary Jubilata, obecnie rezydent w Mikluszowicach.

 

Marek Lupa wójt  gminy Radogoszcz

Gratulacje i podziękowania złożyli Jubilatowi posłowie na Sejm Barbara Bartuś i Edward Czesak oraz przedstawiciele samorządu lokalnego z Radgoszczy na czele z Markiem Lupą, wójtem tej gminy.

Barbara Bartuś, Edward Czesak, Ryszard Pagacz, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Posłanka B. Bartuś, która jest byłą uczennicą ks. Jubilata dziękowała mu za kształtowanie wśród młodzieży poczucia patriotyzmu, umiłowania wolności i ojczyzny. Następnie odczytała list gratulacyjny wystosowany do ks. Piwowarskiego przez wicemarszałka senatu RP senatora Zbigniewa Romaszewskiego, który w latach 80-tych ubiegłego wieku był u niego częstym gościem na plebanii w Bereście koło Krynicy, gdzie odbywały się nieoficjalne spotkania działaczy Solidarności z całej Polski.

Homilię wygłosił przyjaciel Jubilata ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, z którym ks. Piwowarski poznał się w mieszkaniu śp. ks. Kazimierza Jancarza, legendarnego kapelana Solidarności w Nowej Hucie. Nawiązując do sobotniej ewangelii ks. Isakowicz mówił o wierności i oddaniu, z jakimi ks. Piwowarski wypełnia swoją kapłańską posługę wobec Boga i człowieka. Obydwu duszpasterzy połączyła prawdziwa przyjaźń kapłańska, odwaga wypowiadania prawdy wobec rządzących oraz pielęgnowanie ponadczasowych wartości, takich jak wiara, patriotyzm i służba ojczyźnie.

Rodzina Jubilata

Od lewej: Maria Pagacz, Barbara Bartuś, Piotr Wyczesany

W imieniu parafii życzenia Jubilatowi złożył Piotr Wyczesany, radny miasta i gminy w Brzesku.

Ks. Ignacy Piwowarski podziękował przybyłym za pamięć, na której budujemy ciągłość pokoleń i naszych dziejów i zaprosił na spotkanie, podczas którego przyjaciele Jubilata wspominali osobiste przeżycia z nim związane.

Samorządowcy z Radgoszczy

Od lewej: ks. Wiesław Multan,

 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,

 ks. Ignacy Piwowarski

ks. Tadeusz Skura, przyjaciele Jubilata

Ks. Wiesław Multan przytoczył kilka anegdot ilustrujących wyjątkowe poczucie humoru ks. Piwowarskiego. Można było też dowiedzieć się o zamiłowaniu Jubilata do ogrodnictwa i pszczelarstwa. Przypomniane zostało zaangażowanie ks. Piwowarskiego w walkę o przywrócenie krzyży w szkołach w 1980 r.

Stanisław Pacura, ks. Marian Wal, Maria Góra

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski z Aleksandrą Pagacz-Pociask

 „Młodzież z Bucza powinna mieć świadomość, że może na co dzień spotykać się z tak wyjątkową i zasłużoną dla Polski osobą, jaką jest ks. kanonik Ignacy Piwowarski.” – powiedział Ryszard Pagacz, jeden z organizatorów Jubileuszu.


Jubilat z przyjaciółmi

Aleksandra Pagacz-Pociask


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com