Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zmarł prof. dr hab. inż. Jan Węgrzyn  (bap)  2011-08-08

4 sierpnia 2011 r. w wieku 88. lat zmarł prof. dr hab. inż. Jan Władysław Węgrzyn.
 
Profesor Politechniki Śląskiej, wybitny uczony, zasłużony nauczyciel akademicki, autorytet w zakresie spawalnictwa, posiadający bogaty dorobek naukowy, inżynierski i organizacyjny. Za swoje zasługi wielokrotnie nagradzany, wyróżniany i odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956), Złotym Krzyżem Zasługi (1962), Medalem XXX-lecia Polski Ludowej (1974), Medalem XXXX-lecia Polski Ludowej (1984) oraz Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1965).
Człowiek wielkiej wiedzy, życzliwy i bezinteresowny. Prawy i życzliwi organizator nauki o ogromnym doświadczeniu, wychowawca wielu pokoleń studentów i doktorantów.
 
Nabożeństwo żałobne w intencji Zmarłego zostało odprawione 8 sierpnia w kościele p.w. Świętego Michała w Gliwicach.

Źródło: polsl.pl


Życiorys prof. Węgrzyna zamieszczony w zakładce Leksykon w 2007 roku:

WĘGRZYN, Jan Władysław

Urodzony 23 Listopada 1923, w Brzesku, syn Marii i Władysława Węgrzyn, żonaty (Alicja), syn i córka (Tomasz i Katarzyna), zamieszkały w Gliwicach.

Studia: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1949; doktorat 1962, habilitacja 1964, profesor nadzwyczajny 1971, profesor zwyczajny 1978.

  • Instytut Spawalnictwa, Gliwice: pracownik naukowy, członek i przewodniczący Rady Naukowej.

  • Politechnika Śląska, Gliwice: Prorektor i profesor Wydziału Mechaniki -Technologii w Instytucie Metaloznawstwa i Spawalnictwa.

  • PAN, członek Komitetu Metalurgii i Komitetu Budowy Maszyn.

  • Rada Naukowa Instytutu Metalurgii Żelaza, członek.

  • Rada Głowna Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technologii, członek.

  • Rada Naukowa do spraw Postępu Techniki przy Przewodniczącym Komisji Planowania, członek.

  • Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa, członek kilku komisji naukowych.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej.

 

Sposób spędzania wolnego czasu:

narty, tenis;

Zainteresowania: malarstwo.

Publikacje: ponad 160 artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 6 rozpraw na temat roli tlenu, wodoru i azotu w procesach spawania, spawalności ferrytycznych stali chromowych, struktury niskowęglowych stali i łuku spawalniczego.

 

Podręczniki: Automatyczne spawanie i napawanie łukiem krytym (współautor) 1955, Automatyczne spawanie i napawanie pod topnikiem (współautor) 1967, Cieplne i metalurgiczne procesy spawania 1971, Fizyka i metalurgia spawania 1990.

 

35 patentów, m.in. Nagroda Państwowa w 1968 za wynalezienie elektrod do spawania miedzi, opracowanie licznych elektrod, drutów i topników do ręcznego i zmechanizowanego spawania stali i metali nieżelaznych.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com