Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Umowa na kontynuację budowy A4, na odcinku Brzesko-Wierzchosławice jest podpisana.  (bap)  2011-09-28

Późnym popołudniem 27.09.2011 roku została podpisana umowa na kontynuację budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice od km 479+000 do km 499+800. Umowę podpisali : dyrektor Jacek Gryga i zastępca dyrektora Tomasz Pałasiński ze strony GDDKiA Oddział w Krakowie oraz Grzegorz Molicki, pełnomocnik konsorcjum. W czwartek 29.09.2011 roku planowane jest przekazanie placu budowy wykonawcy.

W dniu 02.09.2011r., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez Konsorcjum: Heilit + Woerner Budowlana Sp z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław; Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków; Poldim Spółka Akcyjna, ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów; Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB – PODBESKIDZIE Sp. z o.o., ul. Górny Bór 31a, 43-340 Skoczów, za cenę ofertową: 641 763 376,79 złotych (słownie złotych: sześćset czterdzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 79/100) w tym 23% podatek VAT.

Uzasadnienie wyboru:

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium „Termin wykonania”. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane pkt. IV.2.1) ogłoszenia o zamówieniu i pkt. 14. SIWZ kryteria wyboru.

Więcej informacji o przetargu na stronie internetowej -->>


Źródło: gddkia.gov.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com