Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Kazimierza Pilcha  (pk)  2011-10-25

Miła wiadomość dotarła z Cieszanowa do Borzęcina. Pochodzący z Bielczy historyk pasjonat, dokumentalista, autor trzech pozycji książkowych, działacz Armii Krajowej Kazimierz Pilch został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wręczenie orderów i odznaczeń miało miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w dniu 16 września br. w trakcie uroczystego spotkania z okazji Dnia Weterana. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i za działalność społeczną na rzecz środowisk kombatanckich zostało odznaczonych 26 żołnierzy kombatantów i działaczy, w tym trzech Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, ośmiu - w gronie których znalazł się Bielczanin Kazimierz Pilch - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz piętnastu Złotym Krzyżem Zasługi. GRATULUJEMY!!!

Mgr Kazimierz Pilch - urodził się w Bielczy, tu ukończył 6-cio klasową szkołę podstawową. Aby kontynuować naukę w szkole średniej musiał ukończyć klasę siódmą i w tym celu uczęszczał do klasy siódmej w Borzęcinie, gdyż w Bielczy w tym czasie istniała tylko 6-cio klasowa szkoła podstawowa.

Podczas wojny rozpoczął działalność partyzancką w Armii Krajowej. W kwietniu 1946 roku został przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Brzesku aresztowany, przesłuchiwany, torturowany, a nawet postrzelony. Zwolniony z więzienia w marcu 1947 roku na mocy amnestii. Działalność oddziału Armii Krajowej szczególnie na terenie Bielczy, Warysia, Borzęcina, Radłowa i Szczepanowa, ale także innych miejscowościach powiatu brzeskiego i tarnowskiego opisał w wydanej w 2000 roku książce pt. „Wspomnienia Niepokornych z Janiny”.

Po przejściu na emeryturę na początku lat 90-tych rozpoczął zbieranie informacji dotyczących rodzinnej miejscowości Bielczy z myślą opracowania monografii Bielczy. W trakcie poszukiwań w kancelarii Szkoły Podstawowej w Bielczy oraz licznych archiwach napotkał na tyle materiałów dotyczących początków nauczania w Bielczy i funkcjonowania Szkoły w Bielczy, że w roku 1999 wydał kolejną pozycję książkową pt. „Szkoła w Bielczy”. Książka ta oprócz historii bieleckiej szkoły, od czasów jej powstania po dzień dzisiejszy zawiera informacje dotyczące nauczania w sąsiednich miejscowościach, szczególnie Gminy Borzęcin i byłego powiatu brzeskiego. Stanowi zatem cenne źródło informacji w realizacji edukacji regionalnej.

Kilkunastoletni żmudny wysiłek związany ze zbieraniem materiałów o wsi Bielcza został uwieńczony wydaniem w grudniu 2007 roku ponad 500- set stronicowego opracowania historyczno – etnograficznego „Bielcza Wieś Galicyjska”. Pomimo, że Kazimierz Pilch historykiem jest tylko z zamiłowania, gdyż z zawodu jest ekonomistą to za trud i poświęcenie należą się Panu Kazimierzowi duże słowa uznania i podziękowania. Wszystkie 3 napisane przez Pana mgr Kazimierza Pilcha książki są dostępne w bibliotece Zespołu Szkół w Bielczy, a Monografia Bielczy we wszystkich bibliotekach szkolnych oraz publicznych na terenie Gminy Borzęcin. Od kilkudziesięciu lat Pan Pilch mieszka w województwie podkarpackim.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com