Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

O płk Józefie Koczwarze raz jeszcze  (Zb. Stós)  2011-11-08

Miesiąc wrzesień 2011 roku długo będą pamiętać mieszkańcy Mokrzysk. A wszystko za sprawą ludzi z odległej Żurawicy (woj. podkarpackie), gdzie stacjonuje 1 batalion czołgów. Dowództwo pułku z poparciem Ministra Obrony Narodowej przyjęło za patrona urodzonego w Mokrzyskach płk Józefa Koczwarę. --»

Z tej okazji w dniu 24 września w rodzinnej miejscowości płk Koczwary odbył się wielki festyn z udziałem żołnierzy, mieszkańców Mokrzysk, władz samorządowych gminy Brzesko i gminy Żurawica. Będąc wówczas na urlopie, mogłem osobiście uczestniczyć w tych bardzo dobrze i sprawnie zorganizowany uroczystościach.


Piszę o tym dopiero teraz, bo po pierwsze, okres urlopu nie sprzyjał uaktualnianiu na bieżąco wszystkich wiadomości, a po drugie, chcę zgromadzić w jednym miejscu wszystkie informacje, jakie na temat płk Koczwary zamieściłem na portalu oraz podzielić się z czytelnikami dodatkowymi informacjami, z którymi zapoznałem się w międzyczasie.

fot. BIM 10/1997 r.

Życiorys

Z życiorysem płk Józefa Koczwary mogli czytelnicy portalu zapoznać się już w 2004 roku, kiedy to w zakładce Leksykon zamieściłem artykuł Jerzego Wyczesanego, wydrukowany w BIM-e nr 3 z 1993 roku. --»

Dopiero parę tygodni temu dotarłem do BIM-u nr 10 z 1997 roku, w którym Władysław Bartosz w artykule "Kawalerowie Orderu Virtuti Militari" praktycznie powielił (sic!) informacje podane cztery lata wcześniej przez Jerzego Wyczesanego, uzupełniając artykuł zdjęciem płk Koczwary. Dodał od siebie dwie informacje, które, jak się okazało, były błędne (o tym za chwile poniżej). --»

W aktualnie będącym w sprzedaży 10 numerze BIM-u z 2011 r. zamieszczono artykuł "Wybitni rodacy ziemi brzeskiej - pułkownik Józef Koczwara", który jest przedrukiem artykułu Jerzego Wyczesanego z 1993 r. uzupełnionym o zdjęcie pułkownika, wzięte z artykułu Władysława Bartosza.

Wracając do artykułu Władysława Bartosza. Mimo, że sam artykuł nie wniósł nic nowego do tematu, to jednak został zauważony przez rodzinę Józefa Koczwary, która przesłała sprostowanie do redakcji. Informacja o tym ukazała się w BIM-e nr 12/1997:

"W nr. 10 naszego miesięcznika ukazał się artykuł Władysława Bartosza poświęcony płk Józefowi Koczwarze - legioniście, uczestnikowi I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej, działaczowi podziemia ZWZ-AK (zob. W Bartosz, Płk Józef Koczwara, BIM 1997 nr 10,s.14. Jego autor w końcowej części pisze: "Uwolniony w styczniu 1945 r. powrócił do kraju zamieszkania i zamieszkał w Tarnowie, w pobliżu swojej miejscowej miejscowości". Tymczasem jak poinformowała nas p. Jadwiga Chmiel (może powinno być Chmielarz - przypis Zb. Stós)  domu Koczwara - bliska krewna pułkownika - po wojnie będąc na rencie inwalidzkiej mieszkał wraz z synem w Płochocimiu koło Warszawy, gdzie pracował na pół etatu jako główny księgowy w tamtejszym PGR. Po zakończeniu pracy, w II połowie lat 60-tych powrócił nie do Tarnowa - jak pisze autor - lecz do rodzinnej miejscowości, gdzie zamieszkał w domu brata Juliana. W połowie lat 70-tych został umieszczony w Domu Starców i tam zmarł 6 maja 1978 r. Pochowany natomiast został nie w Tarnowie - jak sugeruje W. Bartosz - lecz na cmentarzu parafialnym w Szczepanowie (w)"

Wspomnienia

"Pułkownik Józef Koczwara we wspomnieniach mieszkańców Mokrzysk" to artykuł Marii Góry, zamieszczony na portalu w wrześniu 2011 roku. W artykule znajduje się także fragment wcześniejszej wypowiedzi autorki (z 2008 r.), w którym płk Józefa Koczwarę  wspomina jego bratanek Tadeusz Koczwara.

Honory

Jak dowiedziałem się w trakcie uroczystości w Mokrzyskach, wspomnianych na początku artykułu, w Żurawicy już od paru lat jedna z ulic w mieście jest nazwana imieniem naszego bohatera.

Dotarłem też do informacji o uhonorowaniu pułkownika na znaczkach pocztowych niezależnej poczty Solidarności. Tak powstał kolejny artykuł: "Ciekawe, czy i jak władze sołectwa Mokrzyska i władze miasta Brzeska uhonorują bohaterskiego krajana?"

Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com