Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Blokada stacji paliw - wyjaśnienie.  (Janusz Grodny)  2011-11-29

W związku z opublikowaniem na portalu internetowym „brzesko.ws” informacji radcy prawnego Sebastiana Sacha w sprawie blokady stacji benzynowej przy ul. Solskiego 24 w Brzesku oraz rozpowszechniania przez autora niniejszej publikacji, tj. Janusza Grodnego informacji na temat zadłużenia spółki PW „GLG” Edmund Leś i Teresa Leś spółka jawna, oświadczam, że informacje podawane przez radcę prawnego Sebastiana Sacha są nieprawdziwe i mają na celu wprowadzenie w błąd opinii publicznej w kwestii zobowiązań spółki PW „GLG” Edmund Leś, Teresa Leś spółka jawna.  

Oświadczam, że spółka PW „GLG” Edmund Leś, Teresa Leś spółka jawna została zobowiązana na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16.06.2010r. sygn. akt I.ACa.526/10 do zapłaty na rzecz Janusza Grodnego kwoty 135.763,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu w kwocie 11.150,05 zł i 9.117,00 zł. Do chwili obecnej należności te nie zostały uregulowane, pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego. Twierdzenie zatem radcy prawnego Sebastiana Sacha, jakoby żaden z jego Mocodawców nie był moim dłużnikiem jest zwykłym kłamstwem.

Co więcej PW „GLG” Edmund Leś, Teresa Leś spółka jawna jest moim dłużnikiem także ponad wymienioną wyżej kwotę z tytułu bezumownego używania stacji paliw przy ul. Solskiego 24 w Brzesku, która została bezprawnie wydzierżawiona przez wskazaną spółkę bez mojej zgody jako współwłaściciela nieruchomości. Ponadto spółka „GLG” do chwili obecnej nie rozliczyła się ze mną z tytułu mojego wystąpienia z tej spółki, w którym to przedmiocie toczy się postępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym w Tarnowie. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko mnie, o którym pisze radca prawny Sebastian Sacha, zostało wstrzymane postanowieniem Sądu z uwagi na moje roszczenia przeciwko spółce „GLG”. Podkreślić przy tym należy, że radca prawny Sebastian Sacha pisze o wyrokach zasądzających wydanych na rzecz jego Mocodawców, podczas gdy wyrok jest tylko jeden i to dotyczący tylko spółki „GLG”.     

Mając powyższe na uwadze twierdzenia radcy prawnego Sebastiana Sacha, jakobym na drodze samosądu próbował nie dopuścić do wykonania prawomocnych wyroków zasądzających, wydanych na rzecz jego Mocodawców jest albo wyrazem braku elementarnej wiedzy i rzetelności zawodowej radcy prawnego Sebastiana Sacha, albo działaniem celowym nakierowanym na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o mojej osobie.    

Janusz Grodny

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com