Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Blokada stacji paliw - replika   (Sebastian Sacha)  2011-11-29

W odpowiedzi na zarzuty poczynione przez Pana Janusza Grodnego wobec mojej osoby (-->>), chciałbym jeszcze raz podkreślić, iż zaprezentowane przeze mnie na łamach portalu  brzesko.ws w dniu 24 listopada 2011 r. stanowisko (-->>) w sprawie blokady stacji paliw przy ul. Solskiego (-->>) jest stanowiskiem moich Mocodawców a nie moją prywatną opinią. W związku z tym przypisywanie mi przez Pana Janusza Grodnego  rozpowszechniania „kłamstw” jest działaniem  merytorycznie chybionym, którego celem było podważenie wiarygodności pełnomocnika procesowego strony przeciwnej i świadczy o nieznajomości zasad wykonywania  zawodowego zastępstwa prawnego.

Przytoczone  przeze mnie we wcześniejszej publikacji fakty znajdują oparcie w zgromadzonych w sprawie dokumentach, a  przedstawione stanowisko zostało sformułowane w oparciu o zasady rzetelności zawodowej, do której zobowiązuje mnie ustawa o radcach prawnych oraz kodeks etyki zawodowej.  Wobec powyższego  w dalszym ciągu moi Mocodawcy podtrzymują swój pogląd wyrażony w  niniejszej sprawie, a kwestię  czy było to „kłamstwo” czy może jednak prawda, oraz kwestię odpowiedzialności Pana Janusza Grodnego za użyte w tekście określenia rozstrzygać  będą w najbliższym czasie sądy  cywilne i karne różnych szczebli.

Mając na uwadze fakt, iż niniejszy portal nie jest właściwym miejscem na przedstawianie i roztrząsanie sporów stricte prawnych, a publikowanie sygnatur spraw toczących się pomiędzy zainteresowanymi  (a jest ich kilka) w żadnym wypadku nie przyczyni się do wyjaśnienia sprawy -  czytelnikom portalu brzesko.ws. pozostawiam do rozstrzygnięcia kwestię  zasadności argumentów przedstawionych przez obie strony sporu.

W tym miejscu pragnę nadmienić, iż jest to ostateczne stanowisko reprezentowanych przeze mnie osób i spółek, jak również ostatnia wypowiedź w  tej materii na łamach niniejszego portalu, niezależnie od  ewentualnych dalszych publikacji w tej kwestii.

Z poważaniem:
Radca Prawny  - Sebastian Sacha
Kancelaria Radców Prawnych – Sacha i Chłopecki


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com