Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

XXV Międzynarodowy Turniej Kręglarski im. Władysława Piotrowskiego  (bap)  2011-12-12

TKKF „Sokół” w Brzesku zaprasza wszystkich kręglarzy na Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Turniej Kręglarski im. Władysława Piotrowskiego, który odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2011 r. na kręgielni przy ulicy Browarnej 13a.
Władysław Piotrowski  (1985 r.)
dyr. naczelny Browaru Okocim, działacz sportowy
 wspierający rozwój bazy rekreacyjno-sportowej TKKF na terenie miasta
(z arch. Haliny Biernat)

Starty zawodników odbędą się według następującego harmonogramu:

17 grudnia
·    godzina  9.00 eliminacje i finał dzieci i młodzieży
·    godzina 12.00 uroczyste otwarcie
·    godzina 13.00 eliminacje seniorek i seniorów (indywidualne i drużynowe)
18 grudnia
·    finał seniorów i seniorek

Honorowy patronat nad Turniejem objęli:
- Burmistrza Brzeska –Grzegorz  Wawryka
- Posła na Sejm RP VII kadencji – Edward Czesak
- Dyrektora Browaru Okocim – Tomasz Malec

Szczegóły dotyczące Turnieju znajdują się w regulaminie.

Z kręglarskim pozdrowieniem „Dobry rzut”
Zarząd TKKF „Sokół” w Brzesku


REGULAMIN TURNIEJU

I. Organizator:

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Sokół” w Brzesku

II. Współorganizator:

Urząd Miasta Brzeska
Browar Okocim
Firma „JAWOR” Brzesko

III. Sponsorzy:

Powiat Brzeski

IV. Cel, miejsce i termin:

1.    Celem jest uczczenie pamięci byłego Dyrektora Browaru Okocim, wielkiego przyjaciela kręglarstwa i Ogniska TKKF „Sokół” w Brzesku. Był On działaczem sportowym wspierającym rozwój bazy rekreacyjno-sportowej TKKF na terenie miasta.

2.    Turniej zostanie przeprowadzony na  4 torowej kręgielni BOSiR w Brzesku przy ulicy Browarnej 13a.

3.    Termin turnieju – 17-18 grudnia 2011 r.
·    godzina  9.00 eliminacje i finał dzieci i młodzieży
·    godzina 12.00 uroczyste otwarcie
·    godzina 13.00 eliminacje seniorek i seniorów

4.    Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

1)    W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 10 rok życia.

2)    Uczestnicy turnieju startować będą w następujących kategoriach wiekowych:
• 10 – 13
• 14 – 17
• powyżej 17
3)    Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach wiekowych 10 – 13, 14 – 17 odrębnie dla dziewczynek i chłopców. W kategorii powyżej 17 lat klasyfikacja będzie indywidualna i drużynowa, przy czym punktowane będą drużyny 4 osobowe kobiet
i mężczyzn.

4)    W eliminacjach bez finału w kategoriach wiekowych 10 – 13 i 15 – 17 obowiązuje system łańcuchowy 4x10 rzutów do pełnych. W kategorii powyżej 17 lat gra się systemem łańcuchowym:
- kobiety 4x15 rzutów do pełnych
- mężczyźni 4x15 rzutów do pełnych

5.    Finał indywidualny rozegrany zostanie w systemie blokowym:
- kobiety – 4 najlepsze zawodniczki po eliminacjach.
- mężczyźni – 8 najlepszych zawodników po eliminacjach,
- mężczyźni  z licencją – 8 najlepszych zawodników po eliminacjach.
Ilość rzutów w finale - 60 (15 rzutów na torze). O zajętym miejscu decyduje suma punktów z dwóch startów (eliminacji i finału), a gdy jest równa ilość punktów, decyduje w kolejności ilość rzutów nieprawidłowych „dziur”, następnie „dziewiątek”
i dalej kolejno „ósemek” itd.


6.    W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Kręglarskiego.

7.    Zgłoszenia pisemne, telefoniczne i mailowe należy kierować do Zarządu Ogniska TKKF „Sokół”  32-800 Brzesko, ul. Browarna 13a; mail: marekserwin@tlen.pl. Telefonicznie w godz. 17.00-20.00 pod nr 605 647 767, 509 543 238.

V. Nagrody:

1.    Za zajęcie miejsc  I-III  w klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn:
-puchary i dyplomy
2.    Za zajęcie miejsc  I-III w klasyfikacji  indywidualnej kobiet i mężczyzn w kategorii powyżej 17 lat:
– puchary, medale, dyplomy.

3.    Za zajęcie miejsc IV - VI w klasyfikacji drużynowej kobiet i  mężczyzn w kategorii powyżej 17 lat:
- dyplomy

4.    Za zajęcie miejsc I-III dziewczynek i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 13, 14 – 17:
- dyplomy i medale

VI. Spawy finansowe:

1.    Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywa organizator.
2.    Koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
3.    Jako wpisowe ustalono kwotę:
- indywidualnie 20 złotych od osoby
- zespołowo 80 złotych od drużyny
Płatne na rzecz ogniska TKKF „Sokół” w dniu 17 XII 2011 r. bezpośrednio u Organizatora.

VII. Badania lekarskie:

Każdy uczestnik winien być przebadany przez lekarza przed turniejem, obowiązek ten spoczywa na kierowniku każdej drużyny lub zawodniku/zawodniczce w przypadku startu indywidualnego.

VIII. Protesty:

Protesty można składać tylko w czasie turnieju na ręce Sędziego Głównego, wpłacając tytułem kaucji 30 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostanie zwrócona wnoszącej stronie, w przeciwnym wypadku przepada na rzecz Organizatora.

IX. Organizatorzy – Sędziowie:

        - przewodniczący – Krzysztof Soból
        - Marek Serwin
        - Antoni Baniak
        - Stanisław Stoliński
        - Czesław Brożek
        - Marek Szczupak

Sędziowie:

        - Sędzia Główny – Maciej Szydłowski
        - Z-ca Sędziego Głównego – Marek Serwin
        - Sędzia Techniczny – Waldemar Pytka
        - Sekretarz – Stanisław Stoliński

XI. Zgłoszenia na noclegi:

Miejsca noclegowe można rezerwować w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzesku,
ul. Piastowska 2, tel. 14 66 300 63 (cena ok. 25 zł).

XII. Uwagi końcowe:

1.    Zaleca się, aby drużyny występowały w jednolitych strojach.
2.    Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności  za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia startujących.
3.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania turnieju.
4.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego turnieju.

Brzesko, dnia 20.11.2011r.

                                                                                                                      Zarząd Ogniska
                                                                                                                        TKKF „SOKÓŁ”
                                                                                                                          w Brzesku


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com