Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zmiany w Ustawie "O ochronie zwierząt"  (bap)  2012-01-05

Od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany w Ustawie o ochronie zwierząt, które m.in. dot. zwiększenia kary za znęcanie się nad zwierzęciem. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:

 • zakaz sprzedaży psów na targowiskach, targach i giełdach;
 • zakaz sprzedaży psów poza miejscami chowu i hodowli;
 • zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w organizacjach, których statutem jest działalność związana z hodowlą psów i kotów rasowych);
 • zabrania się też nabywania zwierząt na targowiskach i poza miejscami chowu i hodowli;
 • zakaz przycinania psom uszu i ogonów;
 • zakaz używania do pracy lub w celach sportowych zwierząt zbyt starych lub zbyt młodych;
 • zakaz narażania zwierząt gospodarskich i domowych na warunki atmosferyczne groźne dla ich zdrowia i życia;
 • zakaz transportu i przetrzymywania żywych ryb przeznaczonych na sprzedaż bez wody;
 • zakaz stałego trzymania psów na uwięzi ponad 12 godzin i na łańcuchu krótszym niż 3 metry;
 • wprowadzenie obowiązku puszczania psów poza własnym terenem tylko z oznakowaniem umożliwiającym identyfikację właściciela;
 • obowiązek sporządzania przez gminy corocznych planów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności;
 • zakaz odławiania zwierząt bezdomnych, jeśli nie ma dla nich miejsc w schronisku;
 • zniesienie przepisu, że myśliwym wolno zabijać psy i koty;
 • zwiększenie kar więzienia do 3 lat za znęcanie się lub zabicie zwierzęcia;
 • zniesienie ograniczeń grzywny za znęcanie się nad zwierzętami;
 • podniesienie wysokości nawiązki orzekanej przez sąd od sprawców przestępstw przeciw zwierzętom na rzecz organizacji pro-zwierzęcych do 100 tys. złotych oraz wprowadzenie kary zakazu posiadania zwierzęcia do 10 lat.

Ponadto, w świetle znowelizowanych przepisów, osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż miejską lub policję.

(...)

oprac.Małgorzata Jurecka KPP Oświęcim

Źródło: KW Policji w Krakowie

 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com