Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Rada Gminy w Borzęcinie w obronie Telewizji TRWAM   (bap)  2012-04-02

Rada Gminy w Borzęcinie na posiedzeniu w dniu 28 marca br. podjęła uchwałę w sprawie telewizji TRWAM. W swoim stanowisku radni stwierdzili, że decyzja w sprawie odmowy wydania koncesji Telewizji Trwam jest krzywdząca dla jej odbiorców. Zwrócili również uwagę na fakt, że stacja ta cieszy się popularnością znacznej części społeczeństwa, zwłaszcza o poglądach katolickich. Do grupy tej należą m.in. ludzie chorzy i starsi, którzy nie mogą uczestniczyć w praktykach religijnych, dlatego też odmowa udzielenia koncesji dla Telewizji Trwam skutkować będzie uniemożliwieniem znacznej części społeczeństwa bezpłatnego dostępu do stacji promującej ich poglądy. 

- Uważamy, że odmowa przyznania koncesji narusza prawo do wolności i pluralizmu, które gwarantuje art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji; cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane) - piszą w swoim stanowisku borzęcińscy radni.

Istotnym elementem wolności jest wolność wyrażania opinii i pluralizm  mediów. Podjęta przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji decyzja narusza zaufanie obywateli do instytucji państwowych oraz ogranicza katolickie opinie wpływające na życie społeczne i narodowe, a  zarazem stanowi wyraz dyskryminacji stacji o katolickim i patriotycznym profilu - podkreślają radni.

Rada Gminy Borzęcin, zdecydowaną większością głosów poparła starania Telewizji Trwam o miejsce na multipleksie cyfrowym.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com