Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

24 kwietnia 2012 r. (wtorek) - Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla "Kościuszki - Ogrodowa"   (Maria Kądziołka) 

Zarząd Osiedla "Kościuszki - Ogrodowa"
zaprasza wszystkich mieszkańców Osiedla
na Ogólne Zebranie Mieszkańców
które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2012 r. /wtorek/ o godz.18-tej
w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Brzesku.
Proponowany porządek zebrania:

1.      Otwarcie Zebrania, powitanie zebranych i zaproszonych gości.
2.      Sprawozdanie z pracy Zarządu Osiedla za rok 2011 oraz jego przyjęcie.
3.      Informacja Burmistrza o planowanych inwestycjach i remontach.
4.      Podział środków Osiedla "Kościuszki-Ogrodowa" na 2012 rok.
5.      Dyskusja i wolne wnioski.      
6.      Zakończenie zebrania.


Na zebranie zostali zaproszeni Radni Rady Miejskiej,  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych oraz Prezesi Spółek Gminnych /MZGM, MPEC, RPWiK, BZK, itd./, przedstawiciele Komendy Policji oraz Spółdzielni Mieszkaniowej.
W przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w  II terminie tj. w tym samym dniu i miejscu o godz.18.15.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla "Kościuszki-Ogrodowa"
(-) Maria Kądziołka


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com