Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Kolejny nabór na Małe Projekty zakończony ?  (Zb. Stós)  2012-04-30

Jak przeczytać można na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Kwartet na Przedgórzu", w dniu 28 marca 2012 r. Stowarzyszenie zakończyło nabór wniosków w ramach "Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działanie "Małe Projekty".

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 64 wnioski na łączną kwotę 1.358.795,04 zł. Limit dostępnych w bieżącym roku środków w ramach działania „Małe Projekty” wynosił 1.100.000,00 zł. Najwięcej projektów złożyli wnioskodawcy z gminy Radłów i gminy Brzesko.

W dniu 11 kwietnia 2012 r. Rada Stowarzyszenia dokonała wstępnej oceny zgodności złożonych wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju oraz zgodności z kryteriami lokalnymi i przedstawiła listę operacji wybranych zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

Pełną listę ocenianych projektów zobaczyć można tutaj -->>

Niestety, przedstawiona lista nie podaje beneficjantów, czyli wnioskodawców, późniejszych wykonawców projektów. Nie zawsze więc wiadomo, kto jest beneficjantem projektu i z jakiej gminy projekt jest zgłoszony. Nie wiadomo więc, kto chce np. przeprowadzić "Remont i renowację zabytkowego fortepianu", wydać płytę "Kolęda zbliża ludzi" czy "Utworzyć lokalną szkółkę moutainboardową" itp, itd. Od razu chcę podkreślić, że nie oceniam żadnego ze zgłoszonych projektów, a wskazuję tylko na absurd pominięcia w ogłoszeniu oczywistej informacji.

Postępowanie takie wydaje mi się tym dziwniejsze, że zarówno w roku ubiegłym jak i obecnym na innych stronach internetowych LGD w Małopolsce informacja ta była i jest podawana. (np. "Kraina Wzgórz Trzebnickich" , "E.O.CENOMA", "Brama Beskidu")

Pan Piotr Kania, Prezes Zarządu LGD "Kwartet na Przedgórzu", zgodził się ze mną, że nie do pomyślenia jest, żeby ukrywać takie informacje, tzn. kto aplikuje o środki i jak są realizowane projekty. Zgodził się też ze mną, że powinna to być również dla beneficjentów - okazja do pochwalenia się, iż ktoś coś potrafi zrobić, napisać dobry projekt, mieć  ciekawą inicjatywę wykraczającą poza standardy wyznaczane przez instytucje urzędowe (mowa oczywiście o projektach osób indywidualnych i stowarzyszeń).

Równocześnie Pan Prezes Kania poinformował mnie, że " Co do listy projektów z ostatniego naboru - taki kształt listy, jaki  wisi na stronie internetowej stowarzyszenia, został nam zaproponowany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego."

Ponieważ lista jest tymczasowa, a jej ostateczne zatwierdzenie będzie miało miejsce na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 2 maja, należy mieć nadzieję, że ostateczna lista zaakceptowanych projektów będzie zawierała także nazwy (nazwiska) wnioskodawców.

Chociaż, mając na uwadze moją korespondencję z Prezesem Kanią, i to nie jest oczywiste. Nie pozostaje nic innego, jak czekać i zobaczyć, co z tych kontaktów Stowarzyszenia z prawnikami Urzędu Marszałkowskiego wyniknie.

Poniżej zestawiłem projekty, które najprawdopodobniej zostały zgłoszone przez stowarzyszenia, urzędy lub osoby prywatne z gminy Brzesko. Mając na uwadze, to co napisałem powyżej, nie mogę gwarantować, że wymieniłem tutaj wszystkie projekty.

Lista ocenionych operacji w ramach naboru na działanie "Małe Projekty" zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru w kolejności według liczby uzyskanych punktów.
Lp.

Nr

Tytuł operacji

Kwota wnioskowana

Punkty
17 64/MP/2012 Przedgórze na pielgrzymim szlaku św. Jakuba 16 298,00 62,83
19 33/MP/2012 Kwartet dzieciom - Rozbudowa placu zabaw w Ogrodzie Jordanowskim w Brzesku 16 478,00 61,00
26 21/MP/2012 "Okocim jakiego nie znamy". Budowa infrastruktury informacyjno-turystycznej w Okocimiu w postaci tablic informacyjnych oraz strony internetowej oraz organizacja imprezy rekreacyjnej "Okocimska Biesiada". 24 702,51 58,83
31 34/MP/2012 Aktywni i zdrowi - wykonanie nawierzchni na boisku do minikoszykówki przy brzeskiej kręgielni. 12 497,62 57,83
40 32/MP/2012 Zbierzmy się na Przedgórzu - zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych przez Urząd Miejski w Brzesku 25 000,00 52,75
46 31/MP/2012 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - wydanie antologii poetów Ziemi Brzeskiej 3 290,00 48,00
47 20/MP/2012 "Tego Brzesku nigdy nie zapomnę" - publikacja książki o ludziach sukcesu, mających korzenie w gminie Brzesko 23 673,02 47,15

Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com