Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Co w nowym numerze BIM-u?  (bap)  2012-09-16

We wrześniowym BIM piszą m.in. o:
 • Wielu zmianach w infrastrukturze Brzeska w najbliższym czasie, a także o tym, skąd na to wszystko znajdą się pieniądze, np . na wieżę widokową na Bocheńcu. (PRUD „W oczekiwaniu na zmiany”)
 • Rozpoczęciu roku szkolnego w nowo otwartej w Brzesku Szkole Muzycznej I stopnia, jej kadrze pedagogicznej, 11 specjalnościach, w których będzie prowadzona nauka, oraz o planach na przyszłość. (PRUD „Wystartowała szkoła muzyczna”)
 • Nieuniknionej podwyżce opłat za korzystanie z przedszkola, którą tak tłumaczy Krzysztof Ojczyk: „Do tej podwyżki zmusza nas złodziejska polityka państwa, które nie dokłada do oświaty, a stawia gminom obowiązki.” (PRUD „Droższe przedszkola”)
 • Radości mieszkańców Bucza z oddania do użytku nowego mostu, jaki wreszcie rozwiąże ich komunikacyjne problemy. (Beata Kądziołka „Most na Uszewce otwarty”)
 • Wyremontowanym dworcu kolejowym jako pierwszej części szeroko zakrojonej przebudowy infrastruktury brzeskiej stacji. (EMIL „Dworzec po remoncie”)
 • Janinie Kurek, długoletniej nauczycielce Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, zmarłej 15 sierpnia br w Krakowie. (Jerzy Wyczesany)
 • Mistrzu świata, który ma cztery łapy, merda ogonem, dysponuje niezawodnym węchem i wabi się Orion Mavic Poland. (PRUD „Mamy mistrza świata”)
 • Ćwiczeniu pamięci i prawidłowym siedzeniu dziecka. (Elżbieta Rosa „Poradnik sąsiedzki”)
 • Placku ze śliwkami i prośbie do lata, żeby zechciało zostać dłużej. (Katarzyna Pacewicz-Pyrek „Lato, lato zostań dłużej...)
 • Jeździe po alkoholu, która stwarza obosieczne niebezpieczeństwo. (Piotr Rorbach)
 • Konieczności prowadzenia aktywnego trybu życia, jeśli nie chce się zostać stałym klientem lekarzy i aptek. (Jan Waresiak „Bieg do apteki po leki”)
 • Uczennicy Soni Wargackiej i naborze do wyjątkowej szkoły, który odbywa się w trzech etapach, a w pierwszym z nich brana jest pod uwagę m.in. aktywność społeczna kandydata. (EMIL „Wolontariuszka w campusie”)
 • Obozie, jaki Tosia mimo dymiących pod plastrami kolan chętnie przedłużyłaby o tydzień lub dwa. (Ognisko TKKF „Sokół” „Na obozie z „Sokołem”)
 • Dwóch pięciodniowych turnusach zorganizowanych przez Komendę Hufca ZHP i korzyściach z tego płynących. (PRUD „Harcerska Akcja Letnia”)
 • Spotkaniu z prawnukiem barona Jana Götza profesorem Janem Włodkiem, zainteresowaniu piłką nożną barona Antoniego Götza i spotkaniu z nim samym we Francji jednego z członków rodu Gurgulów. (Bogumiła Put „O piłce nożnej i nie tylko... – rozmowa z Elżbietą Pajor”)
 • Dziecięcych zabawach i Brzesku sprzed kilkudziesięciu lat. (Beata Kądziołka „Pałka, zapałka, dwa kije...”)
 • Medalach bokserów (EMIL „Udane lato brzeskich bokserów”) i dużym zainteresowaniu uliczną koszykówką. (PRUD „Koszykówka uliczna”)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com