Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nie ma na razie pieniędzy na upamiętnienie w Brzesku rodaków zamordowanych na wschodzie  (Zb. Stós)  2012-09-24

Nie ma na razie pieniędzy na upamiętnienie w Brzesku

rodaków zamordowanych na wschodzie


Trzy lata temu, we wrześniu 2009 r., propagując ogólnopolską akcję „Katyń… ocalić od zapomnienia” organizowaną pod patronatem śp. Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, opublikowałem kilka artykułów, mając nadzieję, że także samorząd brzeski upamiętni swoich rodaków.

Czy im także posadzą drzewko?

Józef Władysław Jakubowski kolejny męczennik, któremu powinniśmy posadzić w Brzesku drzewko pamięci.

 

Akcja taka realizowana jest z powodzeniem w pozostałych gminach powiatu brzeskiego.

 

Ucieszyłem się więc, kiedy w maju 2010 roku Pan Burmistrz Grzegorz Wawryka ogłosił w mediach, że w Brzesku powstanie Aleja Katyńska,  -->>

 

Ponieważ od tego czasu minęło ponad dwa lata, zmobilizowany przez czytelników portalu, pozwoliłem sobie zapytać w Urzędzie Miasta, kiedy i czy w ogóle obietnica ta zacznie być realizowana?

 

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że zmieniono w międzyczasie plany i nie będzie "dębowej Alei Katyńskiej". Zamiast tego, planuje się utworzenie Skweru Katyńskiego  z pomnikiem w postaci stosu wysypanych w nieładzie na płycie kamiennej krzyży z brązu. Niestety ze względu na brak funduszy realizacja tego projektu została odłożona na trudny do sprecyzowania okres.

 

A oto pełna wypowiedź Sekretarza Gminy Stanisława Sułka na ten temat:

 

W odpowiedzi na zadane pytanie przesyłam informuję, ze zlecając wykonanie projektu technicznego na budowę Regionalnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego  im. Jana Pawła II w Brzesku Gmina Brzesko zleciła również wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy tym obiekcie.

 

W zakres projektu zagospodarowania (na życzenie Burmistrza Brzeska) został wkomponowany skwer Katyński – który ma powstać na terenie ogrodu Jordanowskiego (po prawej stronie głównej alei biegnącej do RCKB). Na wyciszonym zielenią skwerze projektant przewidział pomnik w postaci stosu wysypanych w nieładzie na płycie kamiennej krzyży z brązu – gdzie każdy z krzyży odpowiada jednemu męczennikowi z naszego terenu straconemu w Katyniu.

 

Budowa Skweru Katyńskiego została przewidziana jako jeden z etapów zagospodarowania terenu wokół RCKB. Z powodu konieczności realizacji innych zadań współfinansowanych z dotacji unijnych (jak wodociągi, drogi itp.) w chwili obecnej Gmina Brzesko nie posiada środków na realizację tego zadania. 

 

W chwili pojawienia się możliwości finansowych zadanie zostanie zlecone do wykonania.

 

Zbigniew Stós

 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com