Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wspomnienie o lekarzu Piotrze Kalickim (1925 – 2012)  (Emilia Zydroń) 

Długoletni pracownik Brzeskiej Służby Zdrowia – Prekursor Brzeskiej Pediatrii.

20.X.2012r. odszedł od nas człowiek, który dla naszego miasta i brzeskiej służby zdrowia zrobił wiele. Sprawą o charakterze fundamentalnym było zorganizowanie Oddziału Dziecięcego w brzeskim Szpitalu oraz jego systematyczny rozwój przez prawie 50 lat pracy zawodowej. Ponadto stworzył pion lecznictwa dziecięcego w powiecie brzeskim. Ogrom jego działalności zasługuje na wielkie uznanie i pamięć.

Piotr Kalicki urodził się w Szarowie,  w rodzinie chłopskiej. Edukację swoją rozpoczął od szkoły powszechnej tzw. „Galicyjki”. Po ukończeniu szóstej klasy szkoły podstawowej w Niepołomicach zdał egzamin do Państwowego Gimnazjum nr 357 im. Św. Jacka w Krakowie. Następnie uczęszczał do Liceum, które zakończył egzaminem maturalnym
w 1946r. Okres wojny częściowo przeszkodził w realizacji planowanych zamierzeń. W czasie wojny pracował w gospodarstwie ojca, ponadto ukończył roczną Szkołę Handlową. W 1946r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego (wbrew oczekiwaniom rodziny, która sposobiła go do stanu duchownego). Jako pilny i zdolny student robił wielkie postępy – pierwszy rok studiów zaliczył celująco w nagrodę otrzymał stypendium. W okresie studiów podejmował również różnego rodzaju prace dorywcze i tak np.: pełnił funkcję księgowego przy wydobyciu torfu w Szarowie . Ponadto na V roku studiów pracował w Pogotowiu Ratunkowym w Bochni jako lekarz wyjazdowy oraz w Ośrodku Zdrowia w Kłaju. Już w czasie studiów zrodziło się w Nim marzenie „być lekarzem dzieci”. Wielkie wrażenie na młodym studencie wywarł Jego nauczyciel, Profesor Bujak – pediatra oraz Jego maksyma „…lepiej jest ocalić jednego człowieka niż zabić tysiąc nieprzyjaciół…”. Studia lekarskie ukończył w 1952r. otrzymał przydział do pracy w Mielcu  - pracy nie podjął bowiem nie potrzebowano lekarza tej specjalności. Podobnie było
w Cieszynie, gdzie proponowano mu pracę w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy. Następny przydział pracy otrzymał do Brzeska gdzie podjął pracę z dniem 01.II.1953r. Początkowo na stanowisku lekarza w Przychodni Przyzakładowej w Browarze – Okocimiu. Ponadto ówczesny dyrektor Szpitala w Brzesku w ramach Oddziału Wewnętrznego udostępnił pomieszczenie – salę chorych, początkowo jedną, następnie drugą i trzecią. I tak w wyżej wymieniony sposób powstał w Brzesku Pododdział Dziecięcy początkowo z czternastoma łóżeczkami stopniowo się rozszerzając (w 1956r. – 21 łóżeczek, w 1972r. – 45 łóżeczek) pod kierunkiem lek. Piotra Kalickiego.

Lek. Piotr Kalicki prowadząc Oddział Dziecięcy równocześnie rozwijał sieć pediatryczną w powiecie brzeskim, starając się objąć profilaktyką i wczesnym leczeniem jak największą populację dzieci. Sam rozumiał, że musi intensywnie i permanentnie pogłębiać wiedzę z tego zakresu, dlatego też przez całe swoje życie zawodowe naukę stawiał na pierwszym miejscu. Brał udział w różnego rodzaju kursach dokształcających i szkoleniach specjalistycznych. Specjalizację Io uzyskał w 1954r. i otrzymał stanowisko p.o. Ordynatora Oddziału Dziecięcego. Specjalizację IIo uzyskał w 1958r. i po przeprowadzonym konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Dziecięcego został powołany do pełnienia tej funkcji.
W okresie remontu i przebudowy „Starego Szpitala” oddział dziecięcy miał swoją siedzibę początkowo w bloku na IV piętrze, przy ul. Ogrodowej 13, następnie był przeniesiony na parter małego budynku znajdującego się w podwórzu „Starego Szpitala” przy ul. Kościuszki 33. W marcu w 1983r. Ordynator wraz ze swoim oddziałem przeniósł się do pięknych, obszernych, funkcjonalnych pomieszczeń na I piętro „Nowego Szpitala” przy Kościuszki 68.
 

Poza obowiązkami Ordynatora, lek. Piotr Kalicki pełnił również funkcję Inspektora ds. Pediatrii co należy wiązać z nadzorem w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki, działalności leczniczej oraz zakresem szkolenia w tej dziedzinie.

I tak Piotr Kalicki na stanowisku Ordynatora pracował do kwietnia 1991r. po czym przeszedł na zasłużona emeryturę. Wspomnieć należy, że w dalszym ciągu, choć w zmniejszonym wymiarze czasu pracy pełnił do 30 listopada 1995r. obowiązki Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej.

Za swoją prace otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m. in. otrzymał odznakę za „Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i inne. Dziękowano mu za troskliwą opiekę nad chorymi dziećmi, za zaangażowanie, za postawę prawą i niestrudzoną, za organizację pionu lecznictwa dziecięcego na Ziemi Brzeskiej, za to, że był nauczycielem sporej rzeszy lekarzy i zespołu pielęgniarskiego.

Czasy, w których przyszło mu budować pion leczniczy nie należały do łatwych i dlatego właśnie osiągnięcia tego Człowieka budziły szacunek. Jego wewnętrzna siła, kazała Mu być zawsze tam gdzie mógł być potrzebny, niezależnie od tego czy był to słoneczny poranek, czy kolejna ciężka noc na dyżurze. Posiadał olbrzymią wiedzę i umiejętności fachowe. Lekarz Piotr Kalicki rozumiał, że kształcenie to obowiązek, a nie przywilej. Swoich współpracowników inspirował i dopingował do nauki i do działania. Do pełnienia zawodu lekarza pediatry przygotował ok. 30 lekarzy i zdecydowanie więcej osób personelu pielęgniarskiego. Wszystkich uczył, że dobro dziecka jest najwyższym prawem. Wiedział, że każde dziecko to odrębny świat, do którego jak się wydaje zawsze potrafił znaleźć właściwy klucz.

Żegnając swojego nauczyciela jesteśmy wdzięczni Opatrzności, że dane nam było pracować pod Jego przywództwem i mieć takiego Mistrza.

Doktor Kalicki był człowiekiem wielkiego formatu, a jednocześnie skromny, życzliwy ludziom. Jak nikt umiał dotrzeć do dziecka przerażonego chorobą. Środowisko medyczne bardzo wysoko oceniało lek. Kalickiego. Posiadał również niekwestionowany autorytet lekarski. Był jednym z tych, o których bez wahania mogę powiedzieć Dobry Człowiek. Takim niech zostanie w naszej pamięci.

Doktor Kalicki zostawił po sobie pokolenie pediatrów i neonatologów gotowych zawsze tak jak On ratować życie najmłodszych i najbardziej bezbronnych.

Odszedł od nas budowniczy służby zdrowia w bardzo trudnym powojennym okresie, pozostawił po sobie trwały ślad. Dziedzictwo po nim zobowiązuje.

Odszedł cicho człowiek skromny, prawy i szlachetny.. W pamięci nas wszystkich pracowników, pacjentów i znających Go osób pozostanie właśnie taki.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 23.X.2012r. o godz. 14.00 w kościele pw. św. Jakuba w Brzesku - po czym nastąpi odprowadzenie  i złożenie ciała do grobu na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku.

Emilia Zydroń
21 październik 2012 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com