Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nie wolno nam zapomnieć !!!  (Cecylia Jabłońska)  2012-11-08

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzesku rozpoczął w roku 2011 nowy cykl historyczny Brzeskie Lekcje Historii, którego celem jest przybliżanie historii naszego miasta i regionu.

 

 

Miejscem, od którego rozpoczęto spotkania z historią Brzeska, był Cmentarz Parafialny.

 

W dniu 17 listopada 2011 roku odbyła się prelekcja Jerzego Wyczesanego oraz pokaz filmu „Brzeskie Campo Santo” autorstwa Jacka Filipa. Uzupełnieniem tego spotkania był spacer po cmentarzu, który unaocznił wszystkim uczestnikom – a byli nimi nie tylko studenci UTW, ale również inne osoby zainteresowane tą tematyką - stan faktyczny cmentarza, ogrom potrzeb i pracy, którą należy podjąć natychmiast, by uratować to, co jeszcze da się uratować. Uratować pamięć o zasłużonych brzeszczanach.

 

 

Spacerując po cmentarzu, spotkaliśmy zniszczone zębem czasu stare rzeźby, artystycznie wykonane krzyże, architektonicznie ciekawe pomniki, a także, niestety, zapomniane groby i mogiły. Czy możemy pozwolić my wszyscy - brzeszczanie z urodzenia i wyboru - by czas oraz panosząca się dewastacja i obojętność społeczna zatarła pamięć o tych, o których należy pamiętać, o których należy opowiadać i uczyć na ich przykładzie następne pokolenia?

 

 

Jak można zapomnieć o zasłużonych dla miasta Brzeska burmistrzach:

 

dr. Janie Janoszku;

 

dr. Franciszku Bernackim, który wybudował na początku XX wieku okazały budynek, w którym obecnie mieści się Sąd Rejonowy, a który to gmach  przekazał na potrzeby miasta;

 

dr. Janie Władysławie Brzeskim – honorowym obywatelu miasta Brzeska, Prezesie Towarzystwa Sokół, który wybudował łaźnię miejską i Ośrodek Zdrowia, założył amatorski zespół teatralny i organizował sportowe zajęcia, szczególnie dla młodzieży. Będąc doktorem nauk medycznych, kierował akcją ratowniczą po zbombardowaniu pociągu z cywilami na stacji kolejowej Słotwina w dniu 5 września 1939 roku;

 

dr. Szymonie Bernadzikowskim - honorowym obywatelu miasta Brzeska, pośle na Sejm Krajowy w 1907 r., „sokolniku”, współzałożycielu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jak można nie pamiętać o nauczycielach, którzy wychowali pokolenia brzeszczan – narażali życie w walce zbrojnej, uczyli w tajnych kompletach, przekazywali prawdę i wartości nieprzemijające – byli wzorem dla młodych:

 

Kazimierzu Missonie jun., Józefie Zgłobiszu, Józefie Michalewicz, Stanisławie Michalinie Wawrykiewicz, Marii Fortunie, Błażeju Paleju, Henryku Szczepce, Józefie Kijaku, Witoldzie Zajączkowskim, Stanisławie Stefańskim, Władysławie  Franciszce Kuhnert czy Józefie Jędrzejczyku – woźnym gimnazjalnym, który ukrył wyposażenie szkolne i tym sposobem uratował je przed Niemcami.

 

Jak nie uchronić od zapomnienia kapłanów – proboszczów, katechetów, budowniczych i opiekunów naszych brzeskich świątyń:

 

ks. Ignacego Kubasiewicza , któremu przyszło usuwać skutki pożaru kościoła św. Jakuba;

 

ks. Macieja Pająka – opiekuna kościółka św. Ducha;

 

ks. Pawła Wieczorka i ks. Jana Głąba – katechetów;

 

ks. płk. Jana Błażeja Zacharę – kapelana wojskowego;

 

ks. Jana Stefana Fortunę – fundatora nowego kościółka św. Ducha.

 

Godni zachowania w pamięci są także inni, jak na przykład:

 

adwokat  dr Wilhelm Dadlez – działacz Towarzystwa Szkoły Ludowej, któremu zawdzięczamy rozwój czytelnictwa w Brzesku;

 

Ryszard Mayer – współzałożyciel w 1910 roku Gimnazjum i komendant obwodowej Straży Pożarnej;

 

Jana Skrobotowicz oraz Stefan i Julian Sukiennikowie – „sokolnicy”;

 

Wilhelm Janoszek - aptekarz – właściciel apteki „Pod Orłem”.

 

Rzemieślnicy: Franciszek Lisak, Walenty Lisieński, Stanisław Rogóż, Skrzypek, Feliks Firlet, Maria Srokowa czy Franciszek Soja - Starsi Cechu. Franciszek Soja w latach 1934 -1939 był burmistrzem Brzeska.

 

Trudno nie wspomnieć o rodzinie Sumińskich. Zofia Sumińska, córka hrabiego Artura, została żoną Jana Albina barona Götza (Zofia jest pochowana w kościele św. Trójcy w Okocimiu). Jej ojciec zapisał piękną kartę w czasie powstania styczniowego, kiedy to sformował 300-osobowy oddział i wziął udział w walce z Rosjanami.

 

 

Podczas spaceru po Cmentarzu Parafialnym i słuchania opowieści Kol. Jerzego Wyczesanego zrodziła się myśl o potrzebie włączenia się UTW w działania na rzecz ratowania tej ponad dwustuletniej nekropolii.

 

Jako Prezes UTW w Brzesku zaproponowałam ks. proboszczowi Józefowi Drabikowi, że wyrażamy gotowość pomocy w przeprowadzeniu na Cmentarzu Komunalnym w dniu 1 listopada - Wszystkich Świętych - kwesty, która wzbogaci kwestę organizowaną do tej pory tylko na Cmentarzu Parafialnym.

 

W tym miejscu należy przypomnieć, że w roku 1996 ówczesny proboszcz ks. Zygmunt Bochenek powołał Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Brzesku, który rokrocznie organizował kwestę na tym Cmentarzu. Zebrane pieniądze przeznaczane były w całości na różne prace porządkowe i remontowe na „starym cmentarzu”, a potrzeba prac była i jest daleko większa niż zebrane środki. Przez te lata wykonano remont części muru, alejki głównej, prowadzono prace porządkowe na cmentarzu. Jednak stale brakowało pieniędzy na odnowę zabytkowych pomników.

 

W bieżącym roku ogólna suma środków, która została zebrana, jest daleko większa niż w latach poprzednich. Pozwoli to Komitetowi Odnowy Cmentarza podjąć prace przy odnowie któregoś zabytkowego pomnika.

 

Cieszymy się, że kolejna inicjatywa UTW w Brzesku przyniosła wymierne efekty -->>.

 

Zbliża się 11 listopada – Święto Niepodległości – jest już przez władze miasta opracowany program tego Święta, wiszą plakaty. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzesku organizuje kolejną Brzeską Lekcję Historii w dniu 14 listopada pt. „Brzesko w dniach odzyskania niepodległości w 1918 roku”.

 

Spotykamy się o godz. 11.00 pod bramą Cmentarza Wojennego – i co tam zobaczymy?

 

Cecylia Jabłońska - Prezes UTW w Brzesku

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com