Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Blaszaki  (bap)  2012-11-09

Oto fragmenty zażalenia, jakie na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzesku skierowała do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie jedna z osób.

Przez jakiś czas wynajmowała ona plac pod blaszak, a potem pozbyła się blaszaka i rozwiązała z właścicielem placu pisemną umowę dzierżawną. Pomimo, że nie było podstaw, pan Migdał próbował ją ukarać za nielegalne posiadanie blaszaka. Dla zachowania klarowności, cytuję tylko fragmenty Zażalenia, a przez szacunek dla represjonowanej Osoby nie podaję Jej nazwiska.

"Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzesku Postanowieniem z dnia 30 marca 2012 roku o znaku PINB-3301/3/2012 nałożył na mnie grzywnę w wysokości 11. 487 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych) w celu przymuszenia mnie do rozbiórki garażu, blaszaka. Z postanowieniem tym nie mogę się zgodzić i nie mogę go wykonać, gdyż nie posiadam żadnego garażu blaszaka, więc nie mam co rozebrać. Ukaranie mnie grzywną za nie popełnione przestępstwo jest bezprawne i krzywdzące.

Oprócz wyżej wymienionych, szykany te polegają na tym, że na początku sprawy, z polecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru byłam bezpodstawnie nękana przez Policję, chociaż nie popełniłam żadnego przestępstwa i wszystko wykonywałam zgodnie z prawem. Po moich wyjaśnieniach, Policja odmówiła ścigania i skierowania sprawy do Sądu.

Jestem lekarzem (...). Często pracuję do godzin nocnych. Przez ostatnie miesiące, na skutek uporczywych szykan ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzesku, nie mogę się skupić w pracy.
     W związku z powyższym wnoszę o wykluczenie z tej sprawy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pana Migdała, a także wszystkich podległych mu pracowników. Uważam, że Pan Migdał dopuścił się bardzo poważnych zaniedbań w prowadzeniu tej sprawy, przekroczył kompetencje i nie dopełnił obowiązków. Jestem na granicy wytrzymałości psychicznej i obawiam się, że w końcu (...)."


Pan Migdał od wielu lat w wielu sprawach permanentnie nie dopełnia obowiązków i przekracza uprawnienia. Tym samym rażąco narusza artykuł 231 Kodeksu Karnego. Sygnały o niekompetencji, indolencji i sobiepaństwie pana Migdała dochodzą do jego zwierzchników ze wszystkich stron, także na Forum  -->>, ale chyba pozostają bez echa, bo pan Migdał w dalszym ciągu dzieli ludzi na równych i równiejszych. Wygląda na to, że represjonowanym pozostaje modlitwa, bo ludzkiej sprawiedliwości brakuje.

Jak słyszałem od kompetentnych ludzi, w brzeskim nadzorze budowlanym toczy się obecnie około tysiąc dwieście spraw, niektóre ciągną się latami. Najwyższy czas zacząć uzdrawiać tę patologiczną sytuację.

P. S.
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, uwzględnił zażalenie niesłusznie ukaranej Pani i anulował karę pieniężną nałożoną na Nią przez pana Migdała.


Od admina: Na prośbę autora, nazwisko i adres do wiadomości redakcji

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com