Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

27.04.2013 - 05.05. 2013 Wycieczka śladami: Mickiewicza - Orzeszkowej - Rodziewiczówny - Kościuszki  (UTW) 
oraz koło PTTK w Brzesku

organizują wycieczkę na Białoruś 

śladami: 
A. Mickiewicza - E. Orzeszkowej - M. Rodziewiczówny - T. Kościuszki

27.04.2013  -  05.05. 2013 

Koszt: 750,00 zł  + 180 euro

Informacje udziela i zgłoszenia przyjmuje UTW w Brzesku, MOK,  Plac Targowy 10
- Kol. Maria  Gładzysz i Kol. Prezes Cecylia Jabłońska tel. 600 441 241.

Pierwszeństwo udziału mają studenci UTW i członkowie PTTK z opłaconymi  składkami


  Grodno –  Nowogródek – Zaosie – Jezioro Świteź – Tuhanowicze - Mir – Nieśwież – Mińsk – Pińsk – Kosów – Bereza Kartuska – Brześć

Szczegóły programu:

1 dzień - wyjazd z  Brzeska godz. 7 00 Dom Nauczyciela Dalej przejazd przez Tarnów, Kielce, Warszawę, Białystok do Sokółki. Nocleg, kolacja – zwiedzanie na trasie

2 dzień – śniadanie, dalsza jazda do Kuźnicy Białostockiej – przekroczenie granicy polsko-białoruskiej. Przejazd do Grodna – miejscowy przewodnik -  całodniowe zwiedzanie Grodna ( kościół i klasztor jezuitów, bernardynów, franciszkanów, brygidek, cerkwie, Stary i Nowy Zamek, Zespół Pałacowy i Dom Orzeszkowej) i okolic, a następnie dojazd do Nowogródka. Nocleg  w klasztorze sióstr Nazaretanek / 4 noclegi/ , kolacja

3 dzień – śniadanie, całodniowe zwiedzanie miejsc związanych z Adamem Mickiewiczem (Nowogródek - kościół farny, Dworek Adama Mickiewicza; Zaosie - zrekonstruowany zespół dworski w którym urodził się Adam Mickiewicz; Tuhanowicze - pozostałość zespołu dworskiego Weresczaków; Jezioro Świteź itd.) powrót  na nocleg i kolację  do Nowogródka

4 dzień –śniadanie, wyjazd do Miru – zespół zamkowo-parkowy (obiekt pod opieką UNESCO), Nieświeża – pałac Radziwiłłów i Baranowicz. Powrót na nocleg i kolację do Nowogródka

5 dzień – śniadanie, całodniowy wyjazd do Mińska – zwiedzanie: kościół i klasztor bernardynek, zabytki miasta. powrót na ostatni  nocleg i kolację  w Nowogródku

6 dzień – śniadanie, przejazd do Baranowicze – zwiedzanie, Kosowa – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki i dojazd do Pińska – zwiedzanie, Nocleg  i kolacja

7 dzień – śniadanie  wyjazd do Berezy Kartuskiej – ruiny obronnego klasztoru kartuzów; Brześcia – kościół katolicki, twierdza.  Przekroczenie granicy i dojazd do Lublina nocleg i kolacja

8 dzień –śniadanie, zwiedzanie Lublina i dalej  Zamościa z przewodnikiem . Nocleg , kolacja

9 dzień  -śniadanie, wyjazd w drogę powrotną ze zwiedzaniem Zwierzyńca i Leżajska. Dojazd do Brzeska i Nowego Sącza. Powrót do Nowego Sącza w godzinach wieczornych

UWAGA:
Program może ulec zmianie,  co do kolejności zwiedzania. Realizacja programu  uwarunkowana może być również   warunkami atmosferycznymi, oraz przyczynami  nie zależnymi  od organizatora itp.

Cena obejmuje: transport – autokar o podwyższonym standardzie, 4 x nocleg, śniadania i obiadokolacje na terenie Białorusi + 3 noclegi , śniadania i obiadokolacje na terenie Polski, wstępy ubezpieczenie KL i NNW, pilot-przewodnik na trasie, przewodnicy  miejscowi , opłaty drogowe, koszt wizy białoruskiej
 
Ponadto każdy uczestnik winien posiadać  dowolną kwotę waluty wymienialnej na drobne osobiste wydatki, pamiątki itp.

ZAKWATEROWANIE – dom pielgrzyma w Nowogródku – pokoje 4,5,6 osobowe – sanitariaty wspólne.
Na terenie Polski zakwaterowanie w schroniskach młodzieżowych.   

Uwaga: ze względu na konieczność wyrobienia wizy na Białoruś, zapisy wraz z I ratą 350,00 zł  przyjmowane są do dnia 31 stycznia2013 r. (w wyjątkowym przypadku kilka dni później) wraz ze zdjęciem 3x4 cm do wizy
Każdy uczestnik winien posiadać paszport – ważny minimum do października 2013

Spotkanie uczestników wycieczki odbędzie się w dniu 13 lutego o godz. 12.00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym.
Temat spotkania - wypełnianie formularza wizowego.

Cecylia Jabłońska


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com