Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Opłatek w brzeskiej Rodzinie Kolpinga  (Jacek Filip)  2013-01-14

Adolph Kolping (1813 – 1865) to niemiecki duchowny katolicki i prezbiter, uważany za jednego z najważniejszych przedstawicieli społecznej nauki Kościoła. W początkach rodzącego się kapitalizmu bronił praw robotników, bezrobotnych oraz ubogiej ludności miejskiej. Zmarł w opinii świętości. 27 października 1991 roku został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

Obecnie w ponad 60 krajach na różnych kontynentach jest prowadzone Dzieło Kolpinga nakierowane na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności na osoby najbardziej potrzebujące wsparcia – bezrobotnych, młodzież i dzieci. Działalność ta nie ogranicza się tylko do zaspokajania ich najpilniejszych potrzeb, ale przede wszystkim skupia się na wyzwalaniu w nich inicjatywy do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów i takiej samej dalszej działalności.

Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga w Brzesku od samego swego początku, czyli od 1995 roku, działa przy parafii św. Jakuba. W 2003 roku przy Stowarzyszeniu zostało założone Centrum Wsparcia Bezrobotnych, które do tej pory pomogło znaleźć pracę kilkuset osobom, a ponad 10 tysięcy mieszkańców regionu skorzystało z pomocy doradcy zawodowego, psychologa lub prawnika. Bardzo dużo osób ukończyło różnego rodzaju kursy prowadzone przez Centrum, które swą działalność opiera głównie na pracy wolontariuszy i stażystów.

Niewielka salka w pomieszczeniach zajmowanych przy ulicy Ogrodowej przez brzeską Rodzinę Kolpinga z trudem pomieściła członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości, którzy spotkali się 12 stycznia br. na tradycyjnym Opłatku. Po krótkim powitaniu przez Pana Józefa Pabiana – obecnego prezesa  brzeskiej Rodziny – głos zabrał prezes-założyciel ks. Zygmunt Bochenek, który wspomniał o duchowej więzi, jaka łączy wszystkie Rodziny Kolpinga nie tylko pomiędzy sobą, ale i z  Adolphem Kolpingiem, a symbolizuje ją świeca z wizerunkiem błogosławionego księdza, o zapalenie której poprosił  Przewodniczącego Dzieła Kolpinga w Polsce - Pana Roberta Prusaka.

Tradycyjnemu łamaniu się opłatkiem towarzyszyły życzenia, przeplatane, jak i dalsze części spotkania, wspólnym śpiewaniem kolęd. Ksiądz Zygmunt Bochenek: „Życzę wszystkim, aby czuli się potrzebni w Kolpingu oraz mieli dużo pomysłów na działalność, a ich praca była nie tylko doceniana, ale stała się źródłem wielkiego ubogacenia duchowego i zasługą na życie wieczne.” Józef Pabian: „Życzę przede wszystkim zdrowia i szczęścia.” Robert Prusak: „Życzę jak najlepszej współpracy na linii Niebo – on, ona, gdyż ta współpraca daje siłę do działania.”

Pan Józef Pabian poinformował, że w dzisiejszym Opłatku uczestniczą kolpingowcy z Jadownik, Porąbki Uszewskiej, Łoniowej, Bochni i Brzeska, a mieli być jeszcze z Dębna i Czchowa, lecz z różnych przyczyn nie mogli przyjechać.  Brzeska Rodzina Kolpinga zrzesza obecnie 160 osób (są to osoby z w/w miejscowości), ale ciągle przybywają nowe. Na prośbę prezesa uczestnicy uroczystości przedstawili się i krótko opowiedzieli o swojej dotychczasowej działalności, często niezwykle owocnej, zawsze bardzo potrzebnej.

Oczywiście, nie mogło przy tej okazji obyć się bez przypomnienia, czym obecnie zajmuje się Rodzina Kolpinga w Brzesku oraz co chciałaby robić w bieżącym roku. Wśród niektórych bieżących zadań na pierwszym miejscu znajduje się pomoc w postaci wyszukiwania ofert pracy młodym bezrobotnym i nieumiejącym się znaleźć w dzisiejszej rzeczywistości, ponadto prowadzenie różnego rodzaju kursów i szkoleń, udzielanie porad prawnych, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie zbiórki odzieży i artykułów spożywczych dla dzieci z Ochronki na Brzezowcu oraz lekarstw dla mieszkańców Ukrainy, a w ramach akcji Rodzina Kolpinga – Rodzinie pomoc sześciu rodzinom.

A wśród tegorocznych zamierzeń prezes Józef Pabian wymienił:

  • Wzmacnianie i rozszerzanie opieki nad duszpasterstwem emigracji zarobkowej w rejonie Brzeska oraz propagowanie idei wspierania emigracji polskiej wśród innych Rodzin Kolpinga w całej Polsce;
  • Wspieranie rozpoczętej w tym roku akcji „Rodzina – Rodzinie”;
  • W miarę możliwości zwiększenie zakresu pomocy dla bezrobotnych;
  • Dalsze zacieśnianie współpracy z Rodzinami z naszego rejonu w realizacji wspólnych projektów odpowiadających potrzebom naszej społeczności;
  • Podejmowanie działań na rzecz powstawania nowych Rodzin Kolpinga, nie tylko w naszym województwie;
  • Kontynuowanie prowadzenia kursów języka angielskiego, niemieckiego, obsługi kas fiskalnych oraz komputerowych dla osób 50+;
  • Utworzenie tzw. Młodego Kolpinga;
  • Budowę Domu Kolpinga.

Nie ma co ukrywać, że cele te są bardzo ambitne, ale widząc, ile rzeczy udało się do tej pory tym energicznym i pełnym optymizmu ludziom zrobić, wcale bym tych zamierzeń nie uważał za porywanie się z motyką na słońce. Dlatego dziękując za zaproszenie na tę miłą uroczystość, zakończoną dwoma pięknymi okolicznościowymi wierszami autorstwa Pani Emilii Zydroń oraz kolędą „Cicha noc”, życzę, aby powyższe plany udało się w pełni zrealizować.

Jacek Filip

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com