Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

BRZESKA "TRÓJKA” ODKRYWA TALENTY  (Magdalena Głowacka – Zastawnik)  2013-01-17

Od 2011 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” tym placówkom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwijania zdolności uczniów w dziedzinie wiedzy naukowej, artystycznej i sportowej.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku jest jedną z dwóch szkół w powiecie brzeskim, które otrzymały ten prestiżowy tytuł. Zgodnie z regulaminem akcji, aby uzyskać certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów” brzeska „trójka” musiała wykazać, iż posiada kilka ofert rozwijania rozmaitych zainteresowań, adresowanych do uczniów o zróżnicowanych predyspozycjach. Szkoła musiała też posiadać w swym gronie pedagogicznym przynajmniej trzech nauczycieli prowadzących systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach, którzy osiągnęli już w danych dziedzinach konkretne sukcesy. Te wymagania nie stanowiły dla nas wielkiego wyzwania. „Trójka” bowiem ma w swojej ofercie dydaktycznej bardzo wiele zajęć i kół zainteresowań, a ich uczestnicy odnoszą liczne sukcesy w konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym.

Warto bliżej przyjrzeć się najważniejszym działaniom prowadzonym w naszej szkole.

Młodzi programiści. Jednym z ostatnich sukcesów był udział podopiecznych opiekunki koła informatycznego, mgr inż. Łucji Dzierwy, w Międzynarodowym Projekcie Twórcza Informatyka z Baltie. Jego uczestnik, Dariusz Salamon, zdobył 12 miejsce w kraju i 24 w etapie międzynarodowym. Natomiast w konkursie Baltie Creative 2012 program naszego ucznia, Bartłomieja Toty, zajął 3 miejsce w Polsce.

Jesteśmy dziennikarzami! Tak mogą o sobie powiedzieć członkowie Koła Młodych Dziennikarzy , którzy już od wielu lat pod czujnym okiem polonistki, mgr Justyny Krzywackiej, redagują szkolną gazetkę Kurier Uczniowski. Z powodzeniem piszą i publikują artykuły
o wydarzeniach z życia szkoły, a także samodzielnie tworzą szatę graficzną. W roku 2010 szkoła przystąpiła do projektu Gazety Krakowskiej „JuniorMedia”, który koordynowała mgr Magdalena Głowacka-Zastawnik. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu uczniowie mogą poczuć się jak prawdziwi redaktorzy, zamieszczając swoje teksty na szablonach regionalnego dziennika i publikując je na internetowej platformie.

Kredką i pędzlem tworzyć świat… Nauczyciel plastyki, pani mgr inż. Dorota Wojtyś, dba o to, by rozbudzać w swoich uczniach wrażliwość na sztukę i kreatywność. Na zajęciach koła plastycznego dzieci rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i manualne poprzez wykonywanie prac rozmaitymi technikami w różnych formatach. Wiele z nich zostało wyróżnionych przez jury licznych konkursów artystycznych. Warto tu wspomnieć o  I miejscu w ogólnopolskich konkursach Spotkanie z listonoszem i Świat bez elektrośmieci, II w konkursie Moja wizja świata, III miejscu w Małopolskim Konkursie Niezwykłe spotkania oraz  I i II miejscu w dwóch edycjach Międzypowiatowego Konkursu Bądź bezpieczny na drodze.

W drodze na Broadway. Zdolności artystyczne rozwijają również zajęcia Koła Teatralnego, prowadzone przez mgr Magdalenę GłowackąZastawnik, mgr Agatę Kawalerczyk i mgr Agnieszkę Leś. Dzięki nim dzieci mają możliwość  „zmierzenia się” ze sztuką aktorską i różnymi formami ekspresji scenicznej. Uczniowie rozpoznają swoje predyspozycje i  talenty przez uczestnictwo w wyborze scenariuszy, opracowaniu scenografii i kostiumów, reżyserowaniu scen, przygotowaniu oprawy muzycznej, ćwiczeniu wymowy. Koło działa od niedawna, ale ma na swoim koncie już ważne dokonanie, jakim jest otrzymanie wyróżnienia w I Konfrontacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA a także sukcesy jego uczestników w konkursach recytatorskich.
Zielono mi! Wielu naszym wychowankom leży na sercu dobro planety i z zapałem angażują się w proekologiczne akcje. Pod kierunkiem nauczycieli przyrody, mgr Jadwigi Grocholskiej i mgr Anny Wesołowskiej, aktywnie uczestniczą  w działaniach na rzecz ochrony naturalnego środowiska. Zaangażowanie młodych ekologów poświadcza  udział w cyklicznym konkursie „Brzesko – Czysta Gmina”, w którym nasza placówka  wielokrotnie zdobywała laury (I miejsce – 2005r., I miejsce – 2006r., I miejsce – 2009r., III miejsce – 2008 r.). Celem opiekunek koła jest również propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia. Dzięki staraniom nauczycieli, uczniów oraz rodziców „trójka” otrzymała w 2011 roku tytuł Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
Tu, gdzie moje korzenie…  O tym, jak ważna jest znajomość historii swojego kraju i regionu przekonuje uczniów pani mgr Grażyna Pleśniarska – Gwizdała, opiekunka Koła Historycznego. Młodzież uczestniczy w wycieczkach po regionie, poznaje miejscowe zabytki, spotyka się ze znanymi krajanami. Efektem tych działań są gazetki tematyczne, prezentacje multimedialne, filmy, makiety, albumy i przedstawienia. Dzięki tej działalności uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach historycznych: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Oxford, I miejsce w województwie małopolskim w IV Ogólnopolskim Konkursie KLIO 2012.
"Tradycje i zwyczaje wielkanocne"

Strażnicy dziedzictwa kulturowego regionu. Od ponad 10 lat nasi wychowankowie angażują się w przygotowanie Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Perły Regionu”, którego organizatorką jest mgr Dorota Wójcik. Corocznie przy okazji zmagań recytatorów odbywają się spotkaniami młodzieży z poetami Ziemi Brzeskiej. XI edycja tego konkursu zaowocowała wydaniem Antologii Poetów Ziemi Brzeskiej „Ocalić od zapomnienia”, którą do druku przygotowali nasi uczniowie i zaangażowani w to przedsięwzięcie nauczyciele. Niezwykłym talentem, odkrytym przez mgr inż. Dorotę Wojtyś, okazał się Mateusz Sambor, tegoroczny absolwent naszej szkoły, którego obraz pt. Muza Poezji został umieszczony na okładce zbiorku.

Mocniej, wyżej, dalej! Nie można zapomnieć również o talentach sportowych. Do najważniejszych osiągnięć na tym polu należy zaliczyć sukcesy Oliwii Sowy, Mistrzyni Województwa w Biegach Przełajowych (I miejsce w Halowych Zawodach Wojewódzkich w Biegach Okrężnych – styczeń 2012, II miejsce w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych – marzec 2012, I miejsce w Małopolskie Lidze Młodzików i Dzieci w Lekkiej Atletyce – czerwiec 2012) oraz Sary Pietrusińskiej ( III miejsce w Halowych Zawodach Wojewódzkich w Biegach Okrężnych – styczeń 2012, II miejsce w Małopolskiej Lidze młodzików i Dzieci w Lekkiej Atletyce – czerwiec 2012).

Efektem pracy uczniów i nauczycieli na kołach zainteresowań oraz zajęciach pozalekcyjnych są również liczne projekty edukacyjne, które integrują wiedzę i umiejętności z kilku przedmiotów. W trakcie ich realizacji uczniowie mają możliwość wykazania się swoimi zdolnościami, zdobywają cenne umiejętności, które na pewno zaprocentują w przyszłości: pracy w grupie, zespołowego poszukiwania rozwiązań i twórczej aktywności. W ostatnich dwóch latach przygotowaliśmy następujące projekty: „Fryderyk Chopin -  rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”,  „Ona mi pierwsza pokazała księżyc… – Dzień Matki”, „Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni”, „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

"Rok Chopinowski" "Dzień Matki"
"Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni” „W zdrowym ciele, zdrowy duch”
"Pluszaki dla oddziału dziecięcego" 20 rocznica uchwalania Konwencji o prawach dziecka


Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna PSP nr 3 w Brzesku jest dumna z otrzymanego wyróżnienia, jednocześnie zgodnie podkreśla, że nie poprzestanie na odkrytych już u swych wychowanków zdolnościach, bo przecież każdy uczeń posiada jakiś talent, wystarczy z cierpliwością i uwagą się nad nim pochylić, a potem mądrze prowadzić i towarzyszyć.

Magdalena Głowacka – Zastawnik
Zdjęcia: Izabella Czernecka

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com