Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

XXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - IDŹ I TY CZYŃ PODOBNIE…  (Emilia Zydroń)  2013-02-10

Już po raz dwudziesty pierwszy 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Ów dzień został ustanowiony przez bł. Jana Pawła II, by być owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia. Bł. Jan Paweł II pragnął okazać szczególną miłość i troskę o chorych, pielęgnowanych w szpitalach, hospicjach lub domach rodzinnych.

Chorzy, niepełnosprawni i seniorzy są uprzywilejowani. Dźwigając mężnie i wytrwale krzyż swej choroby oraz ograniczeń, bezsilności i lęków, jakie niesie cierpienie fizyczne i duchowe, są nauczycielami zawierzenia i ufności Najwyższemu. Papież Benedykt XVI zawierza XXI Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, czczonej w Altötting – bawarskim sanktuarium maryjnym, w którym będą miały miejsce tegoroczne obchody, prosząc, aby zawsze towarzyszyła cierpiącej ludzkości w poszukiwaniu ulgi i niezłomnej nadziei, aby pomagała wszystkim osobom angażującym się w apostolat miłosierdzia stawać się miłosiernymi samarytanami dla swych bliskich doświadczonych przez chorobę i cierpienie.
Celem tego Dnia jest refleksja nad tajemnicą cierpienia oraz uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby i pomoc chorym. Jest to też okazja, by zachęcić do wolontariatu. Dzień Chorego ma przypomnieć nam, że w sytuacji cierpienia, nie wystarczy jedynie odpowiednia terapia, ale potrzebne jest ludzkie ciepło. Instytucje wychowawcze, takie jak rodzina czy szkoła, powinny rozbudzać już od najmłodszych lat wrażliwość wobec bliźniego i jego cierpienia.
Ale ważni są nie tylko sami chorzy. Równie ważną rolę odgrywają lekarze ,pielęgniarki i wszyscy ze służb medycznych ,którzy biorą udział w procesie powrotu do zdrowia lub jego przedłużenia. Dzień chorego jest  właśnie także okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności tym osobom, które z wielkim oddaniem i troską zajmują się pacjentami. Mowa tu głównie o osobach, które bezinteresownie zjawiają się przy łóżku chorego aby służyć mu swoim czasem i umiejętnościami.

Papież zapewnia o swej bliskości wobec każdego chorego i cierpiącego, zaznaczając, że właśnie oni są przejrzystym obrazem Chrystusa. Nawiązując do postaci Miłosiernego Samarytanina Ojciec Święty wskazuje, że jest ona wzorem, jak czerpać siłę z nieskończonej miłości Boga, tak by na co dzień konkretnie troszczyć się o osoby zranione na ciele i duchu. Benedykt XVI przypomina, że: nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim prowadzi do odnajdywania sensu.

Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie – mówi Benedykt XVI – kończą słowa Chrystusa: „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 10, 37). My wszyscy mamy, więc czerpać z nieskończonej miłości Boga, utrzymując z Nim żywą relację w modlitwie, siłę na wzór Miłosiernego Samarytanina. Odnosi się to nie tylko do pracowników duszpasterstwa i służby zdrowia, ale do wszystkich, również do samego chorego, który może przeżywać swoją kondycję w perspektywie wiary.

Obecny Rok Wiary jest, więc doskonałą okazją, by wzmóc posługę charytatywną w naszych wspólnotach. Wtedy każdy stanie się Miłosiernym Samarytaninem dla drugiego człowieka, który jest obok nas…

Emilia Zydroń

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com