Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Regulacja Uszwicy w XIX wieku   (Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych)  1880-02-16

Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych wydane przez Krajowe Bióro (pisownia oryginalna - przypis J.C). Statystyczne pod redakcją Prof. Dra Tadeusz Pilata. Rocznik 5 zeszyt 2. Wydano we Lwowie 1880r.

 

Część I - Sprawy regulacji biegu wód niespławnych

             2 . Rzeki pomniejsze wpadające z prawej strony do Wisły, powyżej ujścia Dunajca. str.134

                  e. Uszwica

 

Rzeka Uszwica bierze swój początek około miasteczka Lipnicy, na granicy powiatu bocheńskiego i brzeskiego; płynie przez cały powiat brzeski zwiększając się po drodze dopływami Rajbrotką i Kisieliną, a w miejscowości Kopacze w połowie odległości między ujściem Raby a ujściem Dunajca wpada do Wisły.

 

Regulacja Uszwicy, jak donosi wydział powiatowy brzeski, przeprowadzoną została wspólnymi siłami włościan, gmin i obszarów dworskich i jakkolwiek zdaniem niektórych wiele jeszcze pozostało do życzenia pod względem zniwelowania koryta rzeki, oraz równin po prawym i lewym jej brzegu, to jednak melioracya ta solidnie przeprowadzona stanowi niezaprzeczenie dzieło piękne i godne, które jednak obecnie przede wszystkim starannego utrzymania wymaga.

 

Oprócz tego w dobrach okocimskich bywają także corocznie wykonywane roboty około brzegów Uszwicy, przytykających do dworskich gruntów a mianowicie nasypy, wały, tamy. Tym sposobem pola bywają ubezpieczone od wylewów i wielkich szkód, które od czasu do czasu wyrządza Uszwica . Roboty te wykonywane bywają przez zarząd dóbr kosztem właściciela p. Jana Götza; koszta zaś od lat 10 dotychczas wynoszą 4.000 zł.

 

Jeszcze w roku 1826 uregulowano rzekę Uszwicę na obszarze dworskim w gminach Bielcza i Borzęcin, od mostu Bielczy aż do dworu w Borzęcinie; a w roku 1847 zabezpieczono wałem pola dworskie nad brzegiem Uszwicy w tych że majątkach Bielczy i Borzęcina położone; robotami kierował nadleśniczy Stramberski, koszta nie są znane.

 

Co się zaś tyczy dopływów Uszwicy, a mianowicie Rajbrotki i Kisieliny, pierwsza z tych rzek potrzebuje regulacji w miejscowościach Rajbrot, Lipnica miasteczko, Lipnica dolna w powiecie bocheńskim i Gosprzydowa w powiecie brzeskim; razem w przybliżonej długości 6 kilometrów. Kisielina zaś już od roku 1826 jest uregulowaną na obszarach dworskich w Bielczy, w Biadolinach  i Woli Radłowskiej; czy gdzie indziej jeszcze potrzebuje regulacji, o tem sprawozdania wydziałów powiatowych nie wspominają.

 

Nadesłała: Janina Cehak


7 lutego 2013 r.


Od admina: Przesłany tekst, stanowi ciekawe uzupełnienie artykułu "Ochrona porzeczy zachodniej Galicyi od powodzi" wydrukowanego w roku 1875 w Gazecie Lwowskiej i zamieszczonego na brzesko.ws dzięki uprzejmości Lucjana Kołodziejskiego, czytaj -->>


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com